Bà Trương Thị Mai cho hay, hội nghị lấy phiếu tín nhiệm 4 Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương là các ông: Mai Văn Chính, Nguyễn Quang Dương, Hoàng Đăng Quang, Phan Thăng An.

Báo cáo kiểm điểm tập thể của lãnh đạo ban, báo cáo kiểm điểm của các Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được lấy phiếu tín nhiệm đã được gửi đến các đại biểu tại hội nghị.

“Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan tham mưu, phải làm nghiêm túc, gương mẫu, chấp hành quy định Điều lệ Đảng; khách quan, công tâm, trung thực, để việc lấy phiếu thực chất, hiệu quả”, bà Mai lưu ý.

Điểm lại việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, bà Trương Thị Mai khẳng định, các Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đều là những cán bộ trưởng thành từ địa phương, qua nhiều vị trí công tác, lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, lối sống trung thực, gương mẫu, khiêm tốn, trong sáng, chân thành và luôn giữ gìn, phát huy đoàn kết trong cơ quan.

Với các nhiệm vụ được giao, các phó trưởng ban đã nắm chắc toàn diện các lĩnh vực, địa bàn được phân công, hết lòng, hết sức cho công việc chung, đạt được kết quả tích cực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Tạp chí Xây dựng Đảng

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu với tinh thần khách quan, công tâm, trung thực, trách nhiệm.

Ban Tổ chức Trung ương hiện có 6 phó trưởng ban, gồm 4 phó trưởng ban được lấy phiếu tín nhiệm nói trên và 2 phó trưởng ban kiêm nhiệm là bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) và Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Việc lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị đã được triển khai.

Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 96 thay thế cho Quyết định 262 để góp phần đánh giá uy tín, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm giúp cán bộ tự soi, tự sửa, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; làm cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức Đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.

Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan.

Tháng 10 tới đây, Quốc hội, HĐND cũng sẽ lấy phiếu tín nhiệm theo chức danh do Quốc hội, HĐND phê chuẩn. Hiện nay các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo trong hệ thống chính trị đang tiến hành lấy phiếu tín nhiệm.

Hương Giang