Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Minh Long đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương về công tác cán bộ.

Theo Quyết định 1303-QĐNS/TƯ ngày 11/6/2024, Ban Bí thư quyết định chuẩn y ông Hoàng Văn Toái, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao quyết định cho ông Hoàng Văn Toái, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh vai trò, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Bà Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ, cùng với những nhiệm vụ phải triển khai theo quy định tại Điều lệ Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy còn phải thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn do Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thành ủy Hà Nội giao.

Do đó, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy luôn đặc biệt quan tâm tới công tác nhân sự tại Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Kiểm tra Thành ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá, ông Hoàng Văn Toái là cán bộ được đào tạo bài bản, có lập trường tư tưởng vững vàng, có nhiều năm công tác tại Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, trên cương vị Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, ông Hoàng Văn Toái đã làm tốt vai trò tham mưu cùng tập thể lãnh đạo Ban triển khai có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, góp phần cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Thành ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin tưởng, trên cương vị mới, ông Hoàng Văn Toái sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn để tham mưu, giúp Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành điều lệ Đảng; góp phần để TP phát triển bền vững.

Ông Hoàng Văn Toái khẳng định, sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo TP.

Hải Hà