Sáng 8/12, tại kỳ họp của HĐND TP Hà Nội, UBND TP đã có tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Với đa số phiếu tán thành, các đại biểu HĐND TP đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Nguyễn An Huy - nguyên Chánh Thanh tra TP Hà Nội.

Các đại biểu cũng thống nhất bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Đức Hoạt - Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TP Hà Nội.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn tin tưởng trên cương vị mới, Chánh Thanh tra TP sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp trong sự phát triển của Thủ đô.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3737/QĐ-UBND về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn An Huy - Chánh Thanh tra TP Hà Nội.

UBND TP Hà Nội cũng ban hành Quyết định số 6068/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra TP Hà Nội đối với ông Trần Đức Hoạt.

Cũng trong sáng nay (8/12), HĐND TP Hà Nội đã thông qua 4 nghị quyết về hoạt động giám sát của HĐND TP Hà Nội.

Cụ thể, HĐND TP thông qua nghị quyết thành lập đoàn giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của TP Hà Nội; nghị quyết thành lập đoàn giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước thuộc TP Hà Nội; nghị quyết kết quả giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025; nghị quyết báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.

Với đoàn giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan Nhà nước thuộc TP Hà Nội, thời gian giám sát từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/12/2023.

Đối tượng giám sát là UBND TP, các sở, ban, ngành, cơ quan Nhà nước thuộc TP, UBND các quận, huyện, thị xã.

Nội dung giám sát về đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực hiện, thực thi nhiệm vụ, công vụ của các cơ quan Nhà nước; thời điểm thực hiện giám sát quý III/2024.

Với đoàn giám việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đối tượng giám sát gồm: UBND TP, các sở, ban, ngành của TP, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan của các cơ quan Nhà nước thuộc TP.

Nội dung giám sát tập trung vào xem xét, đánh giá về kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 theo nghị quyết của HĐND TP; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm để có kiến nghị đối với các cơ quan liên quan; thời điểm giám sát dự kiến quý III/2024.

Về nghị quyết kết quả giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025, HĐND TP thống nhất, nội dung giám sát về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của TP.

Cũng trong sáng nay, HĐND TP đã thông qua nghị quyết tán thành giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay…

Hải Hà