Trước đó, HĐND TP đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND TP đối với bà Cao Thị Huyền Trân để nhận điều động công tác Bí thư Quận uỷ Ngũ Hành Sơn; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP đối với ông Trần Phước Sơn để nhận nhiệm vụ mới.

Tại Kỳ họp thứ 9 này, HĐND TP đã bỏ phiếu kín bầu 2 Phó Chủ tịch HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; gồm các ông bà Trần Phước Sơn và Nguyễn Thị Anh Thi (Bí thư Quận uỷ Ngũ Hành Sơn).

HĐND TP cũng đã bỏ phiếu kín bầu Uỷ viên UBND TP khoá X nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Nam Sơn, mới được điều động bổ nhiệm là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

 

N. Phê