Tại buổi lễ, ông Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định ông Trịnh Huy Triều, thôi giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2015 - 2020; giới thiệu ứng cử để HĐND TP Thanh Hóa bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đã trao quyết định và chúc mừng ông Trịnh Huy Triều đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tín nhiệm, giao nhiệm vụ mới, với mong muốn ở cương vị mới ông Triều sẽ phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Ông Trịnh Huy Triều, từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng trong tỉnh và cơ sở, trong đó từng làm Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa rồi Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn, Bí thư Thành ủy TP Sầm Sơn và Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ông Triều được nhân dân đánh giá là cán bộ trẻ, có năng lực, trình độ vững vàng, đáp ứng được những nhiệm vụ của địa phương trong thời kỳ đổi mới và phát triển.

Văn Thanh