TP Hồ Chí Minh: 3/131 phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ đạt chất lượng

Cập nhật: 13/09/2018 21:55

(Thanh tra) - Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa công bố kết quả đánh giá chất lượng phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoạt động trên địa bàn. Kết quả cho thấy, chỉ có 3/131 phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ đạt đa số chuẩn chất lượng thiết yếu.

TP Hồ Chí Minh: 3/131 phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ đạt chất lượng
Kết quả đánh giá chất lượng phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Ảnh: CN

Đây là lần đầu tiên, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh tiến hành đánh giá chất lượng tất cả phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ đang hoạt động trên địa bàn.

Bên cạnh việc tăng cường công tác thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các phòng khám không tuân thủ quy định pháp luật, Sở Y tế đã xây dựng 12 tiêu chí chất lượng dành riêng cho phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ đang hoạt động trên địa bàn TP, trên cơ sở cụ thể hoá những quy định và các văn bản quy phạm pháp luật.

Qua đánh giá chất lượng 131 phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ theo các tiêu chí cho thấy, chỉ có 3 phòng khám đạt đa số chuẩn chất lượng thiết yếu; 12 phòng khám đạt một số chuẩn chất lượng thiết yếu và 115 phòng khám chỉ đạt số ít chuẩn chất lượng thiết yếu.

Các lỗi chủ yếu mà các phòng khám mắc phải là: Thực hiện quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa được Sở Y tế xác nhận nội dung quảng cáo theo qui định; quảng cáo vượt quá phạm vi chuyên môn mà phòng khám được phép thực hiện; chưa thực hiện hồ sơ bệnh án theo quy định của Bộ Y tế, hồ sơ bệnh án chưa được ghi chép đầy đủ…

Ngoài ra, hầu hết các phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ chưa chú trọng vào công tác cấp cứu người bệnh, đặc biệt là cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sở Y tế yêu cầu các phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ phát huy những tiêu chí đã thực hiện tốt; đồng thời khẩn trương khắc phục những tiêu chí chưa đạt hoặc đã đạt nhưng còn ở mức thấp.

Đối với những phòng khám chỉ đạt một số ít tiêu chí chất lượng sẽ được đánh giá lại lần 2 trong năm 2019. Theo đó, nếu phát hiện các tiêu chí còn ở mức thấp sẽ chuyển kết quả đánh giá sang Thanh tra Sở Y tế để xử lý theo quy định.

Cảnh Nhật

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica