Chương trình đào tạo Đại học Chuyên ngành Xuất bản điện tử đã được Hội đồng thẩm định thông qua

Cập nhật: 08/06/2019 12:15

Chiều ngày 05/5/2019, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo Đại học Ngành Xuất bản, Chuyên ngành Xuất bản điện tử. 100% thành viên trong Hội đồng thẩm định đã nhất trí thông qua Chương trình đào tạo và tổ chức tuyển sinh trong năm học 2019 - 2020.

Chương trình đào tạo Đại học Chuyên ngành Xuất bản điện tử đã được Hội đồng thẩm định thông qua
Các thành viên Hội đồng và đơn vị chủ trì Chương trình đào tạo Đại học Chuyên ngành Xuất bản điện tử tại buổi thẩm định

Hội đồng thẩm định Chương trình gồm: PGS,TS. Trương Ngọc Nam - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền làm Chủ tịch Hội đồng; PGS,TS. Đặng Hoài Bắc -  Phó giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính - Viễn thông - Phản biện; ThS. Trần Chí Đạt - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông - Phản biện; PGS,TS. Vũ Trọng Lâm - Phó giám đốc, Phó tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật - Ủy viên; TS. Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó trưởng ban Quản lý đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Thư ký hội đồng.

PGS,TS. Trương Ngọc Nam - Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo Đại học Chuyên ngành Xuất bản điện tử do Khoa Xuất bản xây dựng và tổ chức tuyển sinh năm học 2019 - 2020

Chương trình đào tạo Đại học Chuyên ngành Xuất bản điện tử tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhằm mục tiêu đào tạo Cử nhân Xuất bản có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; nắm vững kiến thức về lý luận chính trị, lý thuyết và kỹ năng nghiệp vụ xuất bản nói chung, nghiệp vụ xuất bản điện tử nói riêng; có khả năng tổ chức sản xuất các xuất bản phẩm điện tử trong các nhà xuất bản, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và phát hành xuất bản phẩm; các cơ quan, tổ chức Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ liên quan đến lĩnh vực xuất bản…

Sau khi tốt nghiệp, các Cử nhân Chuyên ngành Xuất bản điện tử có thể đảm nhiệm ở các vị trí, việc làm như: Chuyên viên tại các nhà xuất bản, nhất là các công việc liên quan đến xuất bản điện tử; Nhân viên sáng tạo nội dung, biên tập xuất bản và quản trị cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tại các cơ quan, Bộ, ngành, địa phương; các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, doanh nghiệp; Nhân viên tại các công ty cổ phần sách, công ty truyền thông - xuất bản có các công việc liên quan đến xuất bản phẩm điện tử; Chuyên viên quản trị thư viện điện tử, dữ liệu lớn tại hệ thống thư viện quốc gia, các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đào tạo; Chuyên viên nghiên cứu, quản lý truyền thông - xuất bản tại các đơn vị sự nghiệp nhà nước liên quan đến ngành Xuất bản nói chung, các hoạt động liên quan đến xuất bản điện tử nói riêng.

Ngoài ra, người được đào tạo Chuyên ngành Xuất bản điện tử còn có thể tự học tập để nâng cao trình độ hoặc tiếp tục được đào tạo ở trình độ sau đại học Ngành Xuất bản hoặc các ngành truyền thông khác.

PGS,TS. Hà Huy Phượng - Trưởng khoa Xuất bản thuyết minh Chương trình đào tạo Đại học Chuyên ngành Xuất bản điện tửcũng như quá trình chuẩn bị xây dựng Chương trình công phu, đúng quy định

Hội đồng thẩm định đã có những ý kiến nhận xét, góp ý khách quan, khoa học, đặc biệt là đánh giá những thành công của Khoa Xuất bản trong việc xây dựng Chương trình đào tạo. Hội đồng khẳng định Chương trình đã bắt nhịp xu hướng thời đại, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của các nhà xuất bản và các đơn vị truyền thông hiện nay. Hội đồng đã đưa ra những góp ý với Ban Chủ nhiệm Chương trình các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện Chương trình trước khi triển khai đào tạo.

Các thành viên Hội đồng đề nghị Ban Chủ nhiệm Chương trình chuyển một số học phần thuộc kiến thức chuyên ngành tự chọn thành học phần bắt buộc để Chương trình có tính logic; đồng thời kiến nghị học phần thay thế tốt nghiệp nên tập trung vào các kiến thức chuyên sâu về xuất bản điện tử. Chương trình nên đưa thêm môn học có nội dung thiết kế tương tác, bao gồm thiết kế giao diện thân thiện, tiện ích với các công cụ tiếp nhận và thiết kế trải nghiệm người dùng... để giúp sinh viên có những thiết kế ấn phẩm điện tử phù hợp với từng đối tượng người đọc.

Ngoài ra, nên bổ sung kỹ năng quản trị hệ thống kinh doanh - phát hành xuất bản phẩm điện tử trong Chương trình đào tạo. Hội đồng cũng đề nghị Ban Chủ nhiệm cân nhắc liều lượng kiến thức, lựa chọn cách thức giảng dạy và công cụ giảng dạy trong các học phần kỹ thuật - công nghệ xuất bản điện tử để phù hợp với sự tiếp nhận của người học.

PGS,TS Đặng Hoài Bắc - Phó giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính - Viễn thông đánh giá, nhận xét về Chương trình

ThS. Trần Chí Đạt - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đánh giá, nhận xét về Chương trình

PGS,TS. Vũ Trọng Lâm - Phó giám đốc, Phó tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đánh giá, nhận xét về Chương trình

Chương trình đào tạo Đại học Chuyên ngành Xuất bản điện tử đã được 100% thành viên Hội đồng thẩm định bỏ phiếu đánh giá thông qua. Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận đồng ý thông qua Chương trình đào tạo Chuyên ngành Xuất bản điện tử, giao cho Khoa Xuất bản hoàn chỉnh và tổ chức tuyển sinh trong năm 2019 - 2020. Chi tiết Thông tin tuyển sinh Chuyên ngành Biên tập xuất bản và Chuyên ngành Xuất bản điện tử mời quý vị xem trong mục Thông tin tuyển sinh năm 2019.

Theo Thùy Dương - Thu Quỳnh - Trí Nhân/HV Báo chí và Tuyên truyền

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica