Long Biên, Hà Nội:

Nhiều lãnh đạo và cán bộ phải kiểm điểm sau kết luận thanh tra

Cập nhật: 18/12/2018 11:43

(Thanh tra)- Thực hiện Kết luận 168/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ cùng nhiều văn bản chỉ đạo của các cơ quan chức năng về việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân phường Cự Khối, quận Long Biên trong việc tiến hành Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ tái định cư tại ô quy hoạch C3-6/LX8, UBND quận Long Biên đã thực hiện nhiều nội dung của kết luận.

Nhiều lãnh đạo và cán bộ phải kiểm điểm sau kết luận thanh tra
UBND quận Long Biên đã thực hiện nhiều nội dung trong kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Ảnh: HO

UBND quận đã tiến hành rà soát, kiểm tra lại hồ sơ giải phóng mặt bằng (GPMB), đồng thời đã ban hành các quyết định phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng nội dung kết luận. 

Tổng số tiền phê duyệt điều chỉnh tăng là hơn 16,8 tỷ đồng và điều chỉnh bổ sung tăng diện tích giao đất tái định cư.

Điều chỉnh phương án theo Khoản 1 Điều 44, Nghị định 84/2007NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để điều chỉnh phương án bồi thường.

Đối với 6 hộ gia đình, cá nhân là bà Nguyễn Thị Điển và các ông: Đào Thế Dư Dương Công Nhu (vợ là Đào Thị Diện), Đào Thế Thọ, Hoàng Hữu Học, Đào Thế Hy có công trình trong thửa đất đã được UBND phường Cự Khôi xác nhận đang sử dụng với mục đích đất ở, phần diện tích đất ngoài ranh giới GPMB chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sẽ bồi thường 120m2 đất với giá đất ở, phần diện tích còn lại bồi thuờng với giá đất nông nghiệp 252.000 đồng/m2 và hỗ trợ 70% giá đất ở tại thời điểm thu hồi đất không vượt quá 5 lần hạn mức giao đất ở mới (450m2).

4 hộ gia đình, cá nhân gồm: Bà Ngô Thị Bé, các ông Đào Thế Khánh, Dương Công Hỏa, Đào Ngọc Mạnh trong thửa đất có nhà, phần diện tích ngoài chỉ giới GPMB đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất áp dụng bồi thường giá đất nông nghiệp 252.000 đồng/m2 và hỗ trợ 70% giá đất ở tại thời điểm thu hồi để không vượt quá 5 lần hạn mức giao đất ở mới (450m2), xác định hạn mức công nhận đất ở 120m2 nằm tại phần diện tích ngoài ranh giới GPMB và đã được UBND quận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2 hộ gia đình ông Dương Công Minh, Hoàng Hữu Cường, UBND quận bồi thường đất nồng nghiệp và bổ sung khoản hỗ trợ đất nông nghiệp nằm trong địa giới hành chính phường bằng 30% đơn giá đất ờ trung bình khu vực.

Đơn giá bồi thường, hỗ trợ đất áp dụng cho 3 nhóm trên theo đơn giá tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố (theo giá hiện nay).

Hộ gia đình bà Đào Thị Hà, sau khi UBND quận phê duyệt điều chỉnh phương án, gia đình đã tuân thủ và nhận tiền bồi thường. 

Còn lại từng hộ sau khi thu hồi đất mà hộ gia đình không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn phường thì sẽ giải quyết chính sách tái định cư tại chỗ theo quy định, kết quả rà soát chỉ có 1 hộ ăn ở tại địa chỉ GPMB, không còn nhà ở, đất ở khác trên địa bàn phường UBND quận đã điều chỉnh diện tích giao đất tái định cư tại chỗ từ 40m2 lên 90m2 đất.

Cùng với việc điều chỉnh phương án theo Nghị định 84 của Chính phủ về thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để điều chỉnh phương án bồi thường cho các hộ dân theo hướng có lợi hơn, thì tổ chức, cá nhân liên quan phải nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm.

Theo đó, ông Đỗ Huy Chiến, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên và ông Nguyễn Quốc Toản, Chủ tịch UBND phường Cự Khối và các đồng chí cán bộ chuyên muôn liên quan có nêu trong kết luận UBND quận đã tiến hành kiểm điểm với hình thức rút kinh nghiệm.

Như vậy, UBND quận Long Biên đã nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị tại Kết luận 168/KL-TTCP ngày  24/1/2017 của Thanh tra Chính phủ.

Để có cơ sở giải quyết dứt điểm vụ việc và tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tránh phát sinh những vấn đề phức tạp khi tiến hành thực hiện cưỡng chế thu hồi mặt bằng đối với hộ gia đình ông Đào Thế Dư, mới đây, UBND quận Long Biên cũng có văn bản báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền xem xét quá trình thực hiện Kết luận 168/KL-TTCP ngày 24/1/2017 và có ý kiến để UBND quận tiếp tục thực hiện theo quy định.

Tràng An

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica