Thực hiện chế độ bồi dưỡng cán bộ tiếp công dân theo quy định

Cập nhật: 06/09/2019 15:15

(Thanh tra)- Đó là đề nghị của Thanh tra Bộ Y tế đối với Sở Y tế tỉnh Bắc Giang và một số đơn vị trực thuộc, tại Kết luận thanh tra số 105/KL-TTrB ngày 27/6/2019, thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo; việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân qua đường dây nóng trong lĩnh vực y tế tại Sở Y tế tỉnh Bắc Giang.

Kết luận thanh tra chỉ rõ, mặc dù Sở Y tế tỉnh Bắc Giang đã mở sổ tiếp công dân, ghi chép công dân đến trụ sở tiếp công dân của sở, nhưng việc thực hiện quy định về tiếp công dân của người đứng đầu, trong sổ ghi chép tiếp công dân chưa có chữ ký xác nhận của công dân được tiếp, vì vậy chưa đảm bảo tính chặt chẽ việc trao đổi thông tin 2 chiều giữa hai bên (công dân và người tiếp công dân).

Tại tỉnh Bắc Giang, việc chi trả tiền bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện theo Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang. Trong đó, quy định các mức chi, giám đốc, phó giám đốc sở: 100.000 đồng/1 ngày/1 người; thanh tra viên, công chức thanh tra: 80.000 đồng/1 ngày/1 người; cán bộ, công chức tham gia tiếp công dân: 50.000 đồng/1 ngày/1 người.

Tuy nhiên, theo kết quả thanh tra của Bộ Y tế, trong năm 2018, tại Sở Y tế Bắc Giang, các cán bộ tham gia tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không được hưởng chế độ bồi dưỡng, với lý do: Sở Tài chính không cấp ngân sách riêng cho hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh như những năm trước đây, mà cấp chung vào nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của Sở Y tế.

Kết quả thanh tra tại 3 đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang, Trung tâm Y tế huyện Việt Yên, cho thấy công tác tiếp dân của cả 3 đơn vị này đều có những hạn chế, tồn tại. Cụ thể, cả 3 đơn vị được kiểm tra, xác minh đều chưa bố trí phòng tiếp công dân riêng, mà được bố trí chung với các phòng chức năng, như Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Công tác xã hội hoặc hội trường, trong đó 2/3 đơn vị bố trí phòng tiếp dân trên tầng 2, không thuận tiện cho công dân.

Ngoài ra, tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Việt Yên cũng chưa có lịch phân công cán bộ trực tiếp công dân hàng ngày.

Thanh tra Bộ Y tế cho biết, trong quá trình thanh tra và kiểm tra, xác minh, đoàn thanh tra đã hướng dẫn cụ thể Sở Y tế và các đơn vị kiểm tra, xác minh, khắc phục những tồn tại.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bắc Giang tăng cường phổ biến, quán triệt các chỉ thị, luật, nghị định, văn bản của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo yêu cầu của Thanh tra Bộ Y tế, trong quá trình tiếp nhận và giải quyết đơn thư, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang phải thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản, như: Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo; Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 30/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

Đối với 3 đơn vị được kiểm tra, xác minh, Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị này tiếp tục thực hiện triển khai phần mềm ứng dụng về tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân qua đường dây nóng Bộ Y tế. Các đơn vị nên có phòng tiếp công dân riêng, phân công cụ thể cán bộ tiếp công dân hàng ngày để đảm bảo công tác tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân.

Đặc biệt, 3 đơn vị trên cần thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ tiếp công dân theo Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang, quy định về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Nguyễn Nhuần

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica