Sơn La: Hàng loạt tồn tại trong thực hiện trợ giúp bảo trợ xã hội

Cập nhật: 14/03/2017 10:49

(Thanh tra)- Thanh tra việc thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và một số chính sách khác đối với người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Sơn La, Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế.

"Ngâm" hồ sơ...

Kiểm tra công tác tiếp nhận, thẩm định, xét duyệt hồ sơ của Sở LĐTB&XH, đoàn thanh tra chỉ rõ: Các hồ sơ đều bị kéo dài thời gian so với quy định; cá biệt, hồ sơ của bà Đinh Thị Hợp, xã Mường Thải, huyện Phù Yên quá 57 ngày làm việc; hồ sơ của Lò Văn Tuấn, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã quá 54 ngày; hồ sơ của Lò Văn Cước, xã Chiềng Khang, huyện Quỳnh Nhai quá 10 ngày...

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh chưa thực hiện lập kế hoạch chăm sóc ban đầu khi tiếp nhận; chưa lập kế hoạch dừng chăm sóc và tái hòa nhập cộng đồng khi đối tượng ra khỏi Trung tâm; khi tiếp nhận đối tượng chưa lập biên bản giao nhận...

Huyện Mộc Châu áp dụng chưa đúng thời điểm được hưởng trợ cấp hàng tháng với 82 đối tượng là người cao tuổi. Trình tự, thủ tục thiết lập một số hồ sơ chưa đảm bảo; tờ khai thông tin đối tượng vẫn còn tình trạng bị tẩy xóa ngày, tháng; UBND cấp xã không thực hiện niêm yết công khai theo quy định; quyết định cho đối tượng hưởng trợ cấp căn cứ vào các văn bản đã hết hiệu lực...

Giấy xác nhận mức độ khuyết tật được cấp sau ngày họp hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội; tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội thiếu phần kết luận của hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội, không đề thời gian ký của chủ tịch UBND cấp xã.

Từ năm 2014 đến 5/2016, Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu đã ban hành một số quyết định cho hưởng trợ cấp chung cho nhiều nhóm đối tượng dẫn đến việc áp dụng căn cứ các văn bản pháp luật theo từng diện đối tượng chưa phù hợp; việc ban hành quyết định tại một số thời điểm còn tiến hành theo đợt, thời gian ban hành quyết định còn chưa kịp thời...

 Đoàn thanh tra cũng chỉ rõ: Sở LĐTB&XH Sơn La hiện không lưu hồ sơ đối tượng đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội; huyện Mộc Châu chưa lưu các quyết định hưởng, điều chỉnh trợ cấp, hỗ trợ chi phí mai táng vào hồ sơ đối tượng gây khó khăn cho quá trình quản lý. Hỗ trợ chưa kịp thời các đối tượng bảo trợ; các đối tượng ở thị trấn Mộc Châu chưa được nhận quyết định hưởng trợ cấp. Một số danh sách chi trả chưa có ký nhận của đối tượng, ký nhận thay nhưng không có ủy quyền.

 Nhiều thiếu sót trong thanh toán, quyết toán

 Kiểm tra việc bố trí kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, đoàn thanh tra khẳng định: Hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán của Sở LĐTB&XH còn một số điểm chưa hợp lý. Chứng từ quyết toán lớp tập huấn cho gia đình đối tượng về kỹ năng phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần thời gian từ ngày 21 - 22/8/2015 có 3 học viên không ký vào danh sách theo dõi phát tài liệu vẫn được thanh toán tiền ăn mức 100.000 đồng/ngày; tiền nước uống giữa giờ 30.000 đồng/ngày, phòng nghỉ mức 180.000 đồng/ngày. Kiểm tra chương trình tập huấn và chứng từ thanh toán còn thiếu tiền báo cáo viên 1 buổi, mức 400.000 đồng.

Bên cạnh đó, 19 trường hợp đã hết điều kiện hưởng trợ cấp chưa được cắt giảm kịp thời vẫn có tên trong danh sách nhận tiền trợ cấp; có 5 trường hợp đã chết nhưng còn chậm cắt hưởng chế độ; thị trấn Mộc Châu có 18 đối tượng được điều chỉnh áp dụng mức chuẩn trợ cấp 270.000 đồng/tháng, tuy nhiên đang chi trả mức 180.000 đồng/tháng...

Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần, một số chứng từ chi thiếu ký nhận, nội dung chưa hợp lý. 

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, một số chứng từ rút tiền ngân sách nhập quỹ tiền mặt chưa có phê duyệt của thủ trưởng đơn vị; chứng từ chi tiền ăn cho các đối tượng tại trung tâm không đúng với mức đối tượng được hưởng; hạch toán kết chuyển số dư quỹ tiền mặt quỹ ủng hộ năm 2015 sang năm 2016 không khớp; một số trường hợp đối tượng không có mặt tại Trung tâm nhưng vẫn chấm cơm...

Chánh Thanh tra Bộ LĐTB&XH yêu cầu đối tượng thanh tra khắc phục những tồn tại,thiếu sót. Đồng thời, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp nhằm khắc phục bất cập, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện pháp luật về thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và một số chính sách khác đối với người cao tuổi, người khuyết tật; hoàn thiện hệ thống pháp luật làm cơ sở thực hiện trong thời gian tới.

Trọng Tài

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica