TP Thái Nguyên: 6 tháng đầu năm các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt khá

Cập nhật: 18/07/2019 18:50

(Thành tra) - Ngày 18/7, HĐND TP Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc Kỳ họp thứ 11 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự kỳ họp có bà Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

TP Thái Nguyên: 6 tháng đầu năm các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt khá
Các đại biểu về dự cuộc họp. Ảnh: TH

Kỳ họp thứ 11, HĐND TP Thái Nguyên khoá XVII diễn ra từ ngày 18 đến ngày 19/7. Tại Kỳ họp, các đại biểu sẽ nghe, xem xét, cho ý kiến vào những báo cáo, tờ trình như:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 TP Thái Nguyên; kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của HĐND TP Thái Nguyên khoá XVIII.

Thông qua chương trình giám sát của HĐND TP Thái Nguyên năm 2020; kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2019, tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, tiến độ thực hiện các dự án sau Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh tại TP Thái Nguyên; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2019; công tác giải quyết, xét xử, thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 11...

Báo cáo thẩm tra các nội dung tại Kỳ họp và kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của Ban Kinh tế - xã hội và Ban Pháp chế HĐND TP; các thông báo, báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP; Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân TP; Chi cục Thi hành án dân sự TP.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của UBND TP Thái Nguyên cho thấy: 6 tháng đầu năm 2019, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đều đạt khá. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 4.200 tỷ đồng, bằng 55,7% kế hoạch và tăng 8,7% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 1.170 tỷ đồng, bằng 56,8% kế hoạch tỉnh và TP; chi ngân sách đạt 1146 tỷ đồng, bằng 54,2% kế hoạch tỉnh và bằng 51,3% kế hoạch TP. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt gần 21000 tấn, bằng 55% kế hoạch.

Tạo việc làm tăng thêm cho gần 3.000/5.000 lao động, bằng gần 60% kế hoạch… Công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn TP được chỉ đạo tích cực; an sinh xã hội được đẩy mạnh; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo… 


Thái Hải


 

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica