Tin tưởng Đảng xứng đáng với mong mỏi của nhân dân

Cập nhật: 22/01/2016 06:29

(Thanh tra)- Trao đổi với báo chí bên hành lang Đại hội XII của Đảng sáng qua (21/1), nhiều đại biểu bày tỏ niềm tin vào thành công của Đại hội sẽ đem lại những bước phát triển mạnh mẽ cho đất nước trong những năm tiếp theo.

Tin tưởng Đảng xứng đáng với mong mỏi của nhân dân

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son: Nhân dân sẽ hài lòng với những kết quả bước đầu của Đại hội, sẽ có niềm tin hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào tiền đồ của đất nước. Chúng tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII sẽ làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với những kỳ vọng của nhân dân.

Sự lãnh đạo của Đảng thể hiện qua lãnh đạo xã hội, thể hiện qua hoạt động của Chính phủ, hoạt động của Quốc hội đều có cơ chế giám sát. Đảng lãnh đạo đất nước, xã hội, nhưng ngược lại, Đảng cũng phải phục tùng lợi ích của nhân dân, vì mệnh lệnh của nhân dân là cao nhất. Nhân dân cũng là người giám sát hoạt động của Đảng. Tôi hi vọng, sau Đại hội này chúng ta sẽ được phổ biến, quán triệt các cương lĩnh của Đảng trong đó có cơ chế giám sát để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Ông Cát Văn Thọ, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh: Báo cáo phương hướng trong Dự thảo Văn kiện toàn diện và đầy đủ. Riêng đối với lực lượng vũ trang, tôi thấy những quan điểm của Đảng tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, giữ vững ổn định về chính trị để phát triển kinh tế, từng bước hiện đại hóa quân đội và công an nhân dân, trước mắt hiện đại hóa một số quân binh chủng để hoàn thành sứ mệnh, nhiệm vụ đặt ra của Đại hội lần thứ XII của Đảng. Mục tiêu này đã được thể hiện rõ trong Văn kiện, với khẳng định xây dựng, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ XHCN thông qua phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân để xây dựng quốc phòng, an ninh trong điều kiện mới.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình: Cán bộ nữ nói chung và cán bộ lãnh đạo là nữ nói riêng có những lợi thế và cơ hội riêng. Phụ nữ luôn phải gánh vác cả hai vai, trong gia đình và ngoài xã hội nên phụ nữ sẽ có những cơ hội khi Đảng, Nhà nước có những chính sách cho phụ nữ cống hiến, phấn đấu. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, bản lĩnh, trí tuệ của phụ nữ Việt Nam sẽ là tiền đề để phụ nữ Việt Nam không thua kém phụ nữ thế giới. Tuy nhiên, chủ trương, quy định phải đồng bộ, đi liền với nhau. Có chủ trương mà không có chính sách, quy định cụ thể thì khó có thể đi vào cuộc sống được. Cần có những quy định cụ thể hơn, mang tính chất bắt buộc để mọi cấp, mọi ngành có sự quan tâm một cách thỏa đáng, không phải là ưu tiên mà tạo điều kiện cho phụ nữ có cơ hội bình đẳng với nam giới.

Hương Giang (Ghi)

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica