Thông qua danh sách để bầu BCH TƯ khóa XII

Cập nhật: 25/01/2016 22:52

(Thanh tra) - Chiều tối nay (25/1), Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử BCH TƯ khóa XII để thực hiện bầu BCH TƯ khóa XII

Từ danh sách ứng viên chính thức được thông qua, Đại hội bầu 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. So với 175 Ủy viên chính thức và 25 Ủy viên dự khuyết ở khóa XI, tổng số Ủy viên của BCH TƯ khóa XII vẫn giữ nguyên song có sự thay đổi Ủy viên chính thức và dự khuyết.

Ông Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư khóa XI cho biết, để bảo đảm tính kế thừa và phát triển, BCH TƯ khóa XII có cơ cấu 3 độ tuổi, trong đó dưới 50 tuổi dự kiến 15-20%; từ 50-60 tuổi dự kiến 65-70%; trên 60 tuổi dự kiến 5-10%. Các đồng chí tham gia BCH TƯ lần đầu cần đủ tuổi để tham gia được 2 khóa, tối thiểu cũng đủ tuổi tham gia trọn 1 khóa; Số lượng tái cử dự kiến khoảng 55-60%.

Đồng thời, phấn đấu xây dựng cơ cấu, tỉ lệ cán bộ nữ trên 10% (khóa XI là 8,13%), cán bộ trẻ dưới 40 tuổi từ 4 - 6% (khóa XI là 2,2%), cán bộ là người dân tộc thiểu số từ 9 - 10% (khóa XI là 8,75%). Ngoài ra, có cơ cấu một số nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia.

Chiều mai (26/1), sẽ công bố danh sách trúng cử BCH TƯ khóa XII.

HG

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica