Luật Đầu tư công phải chống được tham nhũng

Cập nhật: 23/09/2013 17:51

(Thanh tra) - “Luật Đầu tư công (ĐTC) nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả ĐTC theo đúng mục tiêu, định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; bảo đảm tính công khai, minh bạch; đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế”. Đây là một trong nhiều nội dung của tờ trình Chính phủ đã được nhiều ý kiến tán đồng tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) diễn ra ngày 23/9.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trình bày Tờ trình Luật đầu tư công tại phiên họp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Thường vụ QH đánh giá dự án (D.A) Luật ĐTC được soạn thảo công phu trên cơ sở kế thừa và hoàn thiện các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về quản lý ĐTC nhằm quản lý chặt chẽ, chống thất thoát, lãng phí, sử dụng đúng mục tiêu và có hiệu quả vốn đầu tư của Nhà nước. Tuy nhiên, Ban soạn thảo cần tiếp tục rà soát, xem xét mối quan hệ của D.A luật với các luật khác để khắc phục các yếu kém, chống thất thoát lãng phí, sử dụng đúng mục tiêu, có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Nhà nước...

Một số ý kiến cho rằng, QH đã ban hành Nghị quyết số 49/2010/QH12 về D.A, công trình quan trọng quốc gia trình QH quyết định chủ trương đầu tư. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát các quy định đã thực hiện trong thực tiễn để đưa vào Luật ĐTC (về tiêu chí, hồ sơ, cách thức quyết định chủ trương đầu tư...).

Có ý kiến đề nghị cân nhắc chỉ quy định về phê duyệt chủ trương đầu tư (phê duyệt báo cáo D.A tiền khả thi) đối với các D.A, chương trình quan trọng quốc gia và nhóm A. Đối với các D.A nhóm B và đặc biệt là nhóm C nếu cũng phê duyệt chủ trương đầu tư sẽ làm thủ tục kéo dài, ảnh hưởng đến quá trình đầu tư.

Liên quan đến quy định trách nhiệm, quyền hạn của các chủ thể liên quan đến ĐTC, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH Nguyễn Văn Giàu cho rằng, cần xác định cụ thể hơn trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu, người có thẩm quyền phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, D.A đầu tư để nâng cao tính chế tài của Luật đối với các trường hợp phê duyệt D.A đầu tư sai, kém hiệu quả, vốn tăng so với dự toán ban đầu, không cân đối được nguồn vốn để thực hiện, gây thất thoát, lãng phí. Giải quyết được vấn đề này sẽ là điểm cơ yếu để thực thi Luật có hiệu quả.

Một số ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, nghiên cứu bổ sung thêm quy định về các hành vi bị cấm trong ĐTC quy định tại Điều 10 của D.A Luật để tăng thêm tính nghiêm minh của pháp luật.
Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho rằng, Luật ĐTC khi được thông qua phải mang tính đột phá để khắc phục những hạn chế của pháp luật hiện hành về ĐTC. Do vậy, nếu yêu cầu luật này phải phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành về ĐTC là chưa thỏa đáng.

Ông Nguyễn Văn Giàu lưu ý, việc ban hành Luật ĐTC phải tác động mạnh mẽ tới quá trình tái cơ cấu đầu tư; siết chặt kỷ luật về ĐTC, khắc phục triệt để những tồn tại yếu kém trong quản lý Nhà nước về ĐTC hiện nay, nhất là khâu quyết định chủ trương đầu tư, chuẩn bị đầu tư, thực hiện nghiêm khắc kỷ cương trong việc phân bổ vốn đầu tư phù hợp chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị siết lại chủ trương đầu tư. Tất cả những rủi ro do con người gây ra cần phải được tính toán hết vào dự toán, chỉ trừ những trường hợp do thiên tai, lũ lụt bất khả kháng thì mới chấp nhận điều chỉnh. Chủ tịch QH nhấn mạnh, nếu không kiên quyết sửa điểm này thì luật mới sẽ không thể chống được tham nhũng cũng như ĐTC dàn trải.

Nghiêm túc tiếp thu ý kiến Thường vụ QH, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh giải trình thêm, hiện nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ĐTC còn thiếu, chưa đồng bộ, thậm chí còn chồng chéo, mâu thuẫn. Việc quản lý đầu tư sử dụng vốn Nhà nước được quy định rải rác trong các văn bản luật. Qua nghiên cứu rà soát hiện nay lãng phí nhất, thất thoát nhất chính là từ chủ trường đầu tư sai. Cũng theo Bộ trưởng Vinh, trước nay, tại các tỉnh vẫn tồn tại tình trạng địa phương không cần biết túi có bao nhiêu tiền cứ ký cho đầu tư D.A tràn lan, cũng không có thẩm định vốn. “Lần này, sẽ có quy định trong thẩm định vốn phải đạt 80% nguồn mới triển khai, chứ không như để trước kia và nếu không sửa theo hướng này thì không thể ngăn chặn với đầu tư dàn trải”, Bộ trưởng Vinh nhấn mạnh.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thống nhất việc Dự án Luật ĐTC có đủ điều kiện trình ra trong kỳ họp Quốc hội tới. Tuy nhiên, Ban Soạn thảo cần rà soát lại những bất cập, hạn chế trong những quy định hiện hành và các luật có liên quan đến lĩnh vực đầu ĐTC…

Ánh Tuyết 

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica