4 người xin rút để dồn tín nhiệm cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cập nhật: 24/01/2016 14:34

(Thanh tra) - Trả lời báo chí bên hành lang Đại hội lần thứ XII của Đảng ngày 24/1, Ủy viên Trung ương khóa Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim cho biết, “đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Bộ Chính trị tín nhiệm hoàn toàn. Có một số đồng chí khác được giới thiệu thì tự rút để dồn sự tín nhiệm cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

4 người xin rút để dồn tín nhiệm cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim trao đổi với báo chí

Ông Vũ Trọng Kim nói, khi ra Trung ương giới thiệu 5 người vào vị trí Tổng Bí thư và tiến hành 3 lần bỏ phiếu:

Lần thứ nhất là chọn phương án nào: Giữ một vị trí Tổng Bí thư; vị trí Tổng Bí thư và Chủ tịch nước hay cả 3 vị trí giữ lại là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng. Cuối cùng Trung ương bỏ phiếu chọn phương án 1.

Lần thứ 2, Trung ương cho ý kiến về các đồng chí được đề cử vào chức danh Tổng Bí thư xem đồng chí nào nên ở lại. Trung ương đồng ý ngoài đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái cử còn tất cả đồng chí còn lại rút.

Lần thứ 3, biểu quyết riêng về đồng chí Nguyễn Phú Trọng và ý kiến đa số Trung ương đồng ý giữ lại giới thiệu ra Đại hội XII.

Về nhân sự chủ chốt làm như thế là rất kỹ, dân chủ tuyệt đối. Ban Chấp hành Trung ương là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ Đại hội đã làm hết trách nhiệm của mình đối với Đại hội về chuẩn bị nhân sự.

Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, theo đó, Đại hội sẽ quyết định cuối cùng. Nhưng ý kiến cá nhân của đồng chí được đề cử cũng rất quan trọng, rằng có sẵn sàng làm lãnh đạo không nếu trúng cử. Các đại biểu cũng phải quan tâm ý kiến của đồng chí đó.

“Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Bộ Chính trị tín nhiệm hoàn toàn"

+ Bộ Chính trị giới thiệu 1 đồng chí cho chức danh Tổng Bí thư nhưng ra Ban Chấp hành Trung ương giới thiệu thêm 4 đồng chí. Ông có nghĩ Đại hội sẽ giới thiệu nhiều đồng chí nữa, trong đó có chức danh chủ chốt?

- Ông Vũ Trọng Kim: Các đại biểu có quyền giới thiệu. Tôi cũng thực hiện quyền đó ở Đoàn. Người được giới thiệu có thể xin rút và có thể ở lại danh sách, nhưng số đó không được quá 30% tổng số được bầu chính thức để Đại hội lựa chọn, quyết định.

Có những người phiếu quá bán vẫn không vào được Trung ương vì mình lấy từ số 1 đến 180 uỷ viên chính thức. Với chức danh chủ chốt thì tôi mong phiếu cao.

+ Các vị trí đều có số dư, thưa ông?

- Ông Vũ Trọng Kim: Số dư chung là 30%. Có những vị trí không trúng nhưng sau này cân đối chung ai có khả năng sở trường thì lại mời qua vị trí. Tức là có sự điều động, điều chuyển cho phù hợp với sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực khác nhau. 

- Vậy những vị trí lãnh đạo chủ chốt có số dư không?

+ Ông Vũ Trọng Kim: Số dư này do Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XII sẽ làm. Hiện nay, Trung ương giới thiệu 4 người cho 4 vị trí chủ chốt còn Ban Chấp hành mới có giới thiệu ra thực hiện hay không là vấn đề khác. 

Hiện nay, chúng ta quan tâm người đứng đầu Đảng. Các chức danh khác còn phụ thuộc Quốc hội chứ không phải Đảng cử vào những vị trí đó.

Cho nên tất cả các vị trí hiện nay ổn định cho đến tháng 5, tháng 6. Khi có kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá XIV thì các chức danh của Nhà nước mới có.

+ Xin cảm ơn ông.

Thảo Nguyên


cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica