Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan rà soát các trường học có hoạt động sử dụng xe ô tô hợp đồng đưa đón, đón học sinh.

Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đặc biệt là quy định phải có phương án kiểm soát đảm bảo không còn hành khách trên xe, người lái xe kinh doanh vận tải hành khách sau khi kết thúc hành trình hoặc kết thúc ca làm việc, trước khi rời khỏi xe, người lái xe phải kiểm tra khoang hành khách để bảo đảm không còn hành khách ở trên xe.

Các đơn vị thường xuyên kiểm tra các cơ sở giáo dục, trường học có hoạt động sử dụng, xe ô tô đưa đón học sinh. Yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn có sử dụng ô tô đưa đón học sinh đến trường thực hiện quy trình, kiểm tra số lượng của học sinh khi lên xe và rời xe.

Phối hợp với hội phụ huynh làm việc với các đơn vị kinh doanh vận tải, yêu cầu phải thực hiện đầy đủ quy định về an toàn giao thông đối với phương tiện, người lái xe, tuyệt đối không hợp đồng vận chuyển đưa đón học sinh đối với các đơn vị vận tải không đảm bảo các điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Ngoài ra cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải hành khách, đặc biệt quan tâm kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các phương tiện đưa đón học sinh.

Hương Trà