Trước những vấn đề thắc mắc của các giáo viên về hưu, Sở GD&ĐT Ninh Thuận đã 2 lần ban hành văn bản hướng dẫn cách giải quyết vào ngày 21/6/2021 và 27/7/2021. Tuy nhiên, giữa giáo viên, hiệu trưởng và lãnh đạo phòng GD&ĐT vẫn chưa thống nhất cách giải quyết, nên tiếp tục dẫn đến tranh cãi và KN.

Đến ngày 28/7/2021, ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Thuận đã có Văn bản số 1683/SGD-TCHC gửi Bộ GD&ĐT, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục để xin ý kiến về việc giải quyết chế độ nghỉ hè đối với nhà giáo đã nghỉ hưu vào ngày 1/6 và 1/7.

Văn bản của ông Nguyễn Huệ Khải nêu: “Tại Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định chế độ làm việc giáo viên phổ thông, quy định thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm nghỉ hè, nghỉ Tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau: Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là 2 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).

Thời gian nghỉ Tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật Lao động. Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định”.

Sở GD&ĐT Ninh Thuận đã đặt vấn đề với Bộ GD&ĐT, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục: “Như vậy, nếu do yêu cầu công tác, cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm thay cho thời gian nghỉ hè cho nhà giáo đã hoàn thành nhiệm vụ năm học (bắt đầu nghỉ hưu từ ngày 1/6 hoặc 1/7) thì nhà giáo có được giải quyết chế độ lương các tháng hè chưa được hưởng trong năm học?

Hiện tại, chưa có văn bản của cấp thẩm quyền quy định nhà giáo đã nghỉ hưu (từ 1/6 hoặc từ 1/7 của năm học) để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội vẫn được hưởng lương tháng hè (tháng 6, 7 hoặc tháng 7 của năm học)”.

Ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Thuận đề nghị Bộ GD&ĐT, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục sớm có ý kiến hướng dẫn bằng văn bản về việc giải quyết chế độ nghỉ hè đối với nhà giáo đã nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, để Sở GD&ĐT hướng dẫn giải quyết thống nhất chế độ nêu trên trong toàn tỉnh.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, đến nay, đã hơn 40 ngày trôi qua, nhưng Bộ GD&ĐT vẫn chưa trả lời kiến nghị của Sở GD&ĐT Ninh Thuận.

Nhiều giáo viên về hưu đang rất mong Bộ GD&ĐT quan tâm sớm trả lời những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích khi về hưu, vì một đời họ đã cống hiến cho ngành Giáo dục.

CTV Khoa Lê