Đó là khẳng định của PGS.TS. Đinh Văn Châu, quyền Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng bộ Trường Đại học Điện lực trước thềm Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm hoàn thiện công tác nhân sự, góp phần xây dựng trường ngày càng phát triển.

Trước đó, là một cơ sở giáo dục đại học mỗi năm đào tạo cho xã hội hàng nghìn nguồn nhân lực chất lượng cao nhưng công tác xây dựng Đảng tại Trường Đại học Điện lực lại có một số vấn đề “nổi cộm” chưa được giải quyết dứt điểm. Điều này làm cho Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025 vẫn chưa được tổ chức.

Với sự vào cuộc trách nhiệm, sát sao của Cấp ủy, Ban Giám hiệu, Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức trong ngày mai (19/5). Đây sẽ là cơ sở phát huy tính dân chủ trong toàn Đảng bộ, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, nêu cao việc nêu gương, tự soi, tự sửa, tự kiểm của Đảng bộ nhà trường.

Đổi mới toàn diện hoạt động giảng dạy và học tập

Chiến lược phát triển của Trường Đại học Điện lực đặt trọng tâm vào việc đổi mới toàn diện hoạt động giảng dạy và học tập để đạt mục tiêu nâng tầm chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của nhà trường, cung cấp cho thị trường lao động sản phẩm đào tạo có năng lực cạnh tranh, có kiến thức, kỹ năng, thái độ phù hợp với sự vận động phát triển và nhu cầu của thị trường lao động.

PGS.TS. Đinh Văn Châu cho biết, nhiều biện pháp được quyết liệt thực hiện nhằm đạt được mục tiêu trên. Chẳng hạn, việc hiệu chỉnh, phát triển Chương trình Đào tạo bám sát theo chuẩn CDIO (Conceiving – Designing – Implementing – Operating) nhằm giúp thu hẹp khoảng cách giữa cơ sở đào tạo và thị trường lao động, đề xướng các cải cách giáo dục để người học có được sự phát triển toàn diện các kiến thức, kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp và nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc chuyên nghiệp luôn thay đổi; hay chu trình cải tiến PDCA (Plan - Do - Check – Act) cũng được khuyến khích áp dụng trong hoạt động giảng dạy, hiệu chỉnh chương trình đào tạo của Nhà trường.

Những nỗ lực trên được ghi nhận trong kỳ đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tiến hành. Hoạt động tự đánh giá và kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo của nhà trường cũng được tiến hành định kỳ, thường xuyên.

leftcenterrightdel
Lễ tuyên dương sinh viên có thành tích trong các cuộc thi năm 2022 của Trường Đại học Điện lực 

“Tôi tin rằng các chương trình đào tạo của Nhà trường sau khi được rà soát, đánh giá, cập nhật triển khai sẽ góp phần hoàn thành sứ mệnh của trường: “Là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu của ngành năng lượng nói riêng và xã hội nói chung trong công cuộc hiện đại hóa và phát triển bền vững” – PGS.TS. Đinh Văn Châu chia sẻ.

Đồng thời, nhấn mạnh vị thế và uy tín của Trường Đại học Điện lực trên bản đồ giáo dục đại học ở Việt Nam sẽ được khẳng định. Minh chứng là kết quả tuyển sinh đại học chính quy của nhà trường luôn được cải thiện, kết quả năm sau cao hơn năm trước.

Năm 2020, tỉ lệ tuyển sinh đạt 100% chỉ tiêu; năm 2021 đạt trên 100% chỉ tiêu, đặc biệt có những ngành điểm chuẩn đầu vào tăng 6,5 điểm so với năm 2020. Theo kết quả khảo sát năm học 2020 - 2021, tỉ lệ sinh viên ra trường sau 1 năm có việc làm đạt 98%, lương bình quân đạt 9,2 triệu đồng/tháng.

Theo PGS.TS. Đinh Văn Châu, đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo có vai trò rất quan trọng đối với sự nghiệp “trồng người”. Với tính chất đặc thù của hoạt động giáo dục, trong quá trình dạy học, ngoài việc truyền thụ kiến thức, rèn luyện kỹ năng, phát triển tư duy, năng lực thực hành cho học sinh, người thầy còn giúp học sinh hình thành phẩm chất đạo đức, lối sống.

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường, xử lý kịp thời, nghiêm minh và khách quan các cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức bộ máy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Đại hội là bước ngoặt trong xây dựng, phát triển đội ngũ lãnh đạo

Chia sẻ về công tác chuẩn bị cho Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Điện lực khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, PGS.TS. Đinh Văn Châu cho biết, việc chuẩn bị dự thảo các nội dung trình Đại hội lần này được Đảng ủy Trường Đại học Điện lực tiến hành rất công phu, bài bản, chu đáo, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới, tiến bộ; quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển... thông qua Đại hội Đảng bộ, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên đối với Đảng...

Trong đó, công tác nhân sự nhiệm kỳ mới phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng....

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội thảo quốc tế về chuyển dịch năng lượng do Trường Đại học Điện lực tổ chức

Đồng thời, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo chính quyền trong hệ thống chính trị của nhà trường. Mặt khác trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ trường, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên và sinh viên quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng

Thời gian này, Tiểu Ban phục vụ Đại hội đang gấp rút chuẩn bị công tác bảo đảm an ninh trật tự, phương án y tế phục vụ Đại hội và một số nội dung liên quan công tác chuẩn bị Đại hội...

Với tư cách là quyền Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng bộ Nhà trường, PGS.TS. Đinh Văn Châu tin tưởng vào sự thành công của Đại hội đại biểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường lần này. Đại hội sẽ phát huy tính dân chủ trong toàn Đảng bộ, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, nêu cao việc nêu gương, tự soi, tự sửa, tự kiểm.

Đại hội sẽ là bước ngoặt trong việc xây dựng, phát triển đội ngũ lãnh đạo mới của Trường, những người tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tuyệt đối tuân thủ kỷ luật đảng, thượng tôn pháp luật, đặt lợi ích của gần 500 viên chức người lao động, quyền lợi của hàng vạn người học, của xã hội, phù hợp với tình hình và yêu cầu phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới.

PV