Tết quân - dân là hình thức công tác dân vận tổng hợp, với sự chung tay của cả hệ thống chính trị các cấp, sự vào cuộc của cộng đồng các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, sự giúp sức của lực lượng vũ trang, sự đồng thuận của Nhân dân cùng với địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu mang ý nghĩa, tính nhân văn và hiệu quả thiết thực. Năm 2024, tổng kinh phí thực hiện các hoạt động Tết quân - dân do các cấp tổ chức đạt hơn 154 tỷ đồng.

Hoạt động Tết quân - dân năm 2024 được tổ chức tại xã Bình Giang, huyện Hòn Đất và mừng Chôl Chnăm Thmây tại xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng.

Tại xã Bình Giang đã xây dựng 137 căn nhà cho người dân, 8 cây cầu giao thông nông thôn, hỗ trợ 1 mô hình tôm lúa, tặng 1.865 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, dân quân tự vệ, dự bị động viên, cựu chiến binh và học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Mừng Chôl Chnăm Thmây tại xã An Minh Bắc xây dựng 34 căn nhà cho người dân, tặng 630 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, dân quân tự vệ, dự bị động viên và học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, tặng 300 bình lọc nước, 15 chiếc xe đạp, 1.000 suất cơm chay…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung yêu cầu các địa phương xác định nội dung công trình, phân việc Tết quân - dân phù hợp; khảo sát đề xuất thực tế, xây dựng kế hoạch phải đảm bảo chặt chẽ từng nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và Nhân dân…

Hoàng Khánh