Việc kiểm tra chéo được thực hiện theo Quyết định số 511/QĐ-ATTP ngày 12/10/2023 của Cục An toàn thực phẩm về việc ban hành bảng điểm và mẫu biên bản kiểm tra và phân công kiểm tra chéo công tác thực hiện kế hoạch An toàn thực phẩm của Chi cục, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tuyến tỉnh/TP trực thuộc Trung ương năm 2023.

Tại buổi làm viêc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý hành chính, chỉ đạo điều hành, công tác phối hợp liên ngành, triển khai tháng hành động, công tác thanh, kiểm tra, truyền thông giáo dục, phòng chống ngộ độc thực phẩm… của Chi cục An toàn vệ sinh TP Cần Thơ năm 2023.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP Cần Thơ, trên địa bàn có tổng số 8.347 cơ sở thực phẩm. Trong đó, cơ sở SXCB: 279; cơ sở kinh doanh thực phẩm: 29; cơ sở dịch vụ ăn uống cố định: 5.691; thức ăn đường phố: 2.348.

Trong năm 2023, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Cần Thơ đã tích cực, chủ động tham mưu cho Sở Y tế, thành ủy, UBND TP ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn TP.

Trong triển khai tháng hành động đã tổ chức hội nghị triển khai tháng hành động theo chỉ đạo của ban chỉ đạo liên ngành trung ương; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức các đoàn thanh kiểm tra liên ngành.

Công tác thông tin truyền thông được triển khai dưới nhiều hình thức như tập huấn, in ấn các ấn phẩm truyền thông… Năm 2023, toàn TP thực hiện được 27 lớp tập huấn với hơn 1.135 người tham dự, sản xuất và cấp phát 2.000 tờ rơi và 30 pano, treo 115 băng rôn…

Trong công tác giám sát, phòng chống ngô độc thực phẩm, đoàn kiểm tra tỉnh Quảng Ninh cũng đánh giá Chi cục TP Cần Thơ đã thực hiện chủ động và duy trì thường xuyên ở tất cả các tuyến.

Công tác kiểm nghiệm, thanh, kiểm tra cũng đã được Chi cục tiến hành kiểm tra theo đúng kế hoạch, ý thức chấp hành pháp luật về điều kiện an toàn thực phẩm tại các cơ sở thực phẩm được nâng lên.

Công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cũng được thực hiện thường xuyên và đúng tiến độ.

Kết luận tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao công tác triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn của Chi cục TP Cần Thơ. Tổng số điểm Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP Cần Thơ đạt được là 101,5 điểm (trong đó: Điểm đạt là 98/98 điểm, điểm thưởng: 3,5 điểm); xếp loại xuất sắc.

Kết thúc kiểm tra, lãnh đạo và chuyên viên hai đơn vị đã có những trao đổi, thảo luận, ghi nhận các ưu điểm đạt được và những khó khăn, vướng mắc của mỗi đơn vị, trao đổi những cách làm hiệu quả để áp dụng tùy vào tình hình thực tế của từng địa phương.

PV