Tại thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung về phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4/2023 vừa được Văn phòng UBND tỉnh thông tin đã đề cập các nhiệm vụ phải tập trung ưu tiên thực hiện trong tháng 5/2023, trong đó giao các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương báo cáo kết quả kiểm tra các dự án chậm tiến độ năm 2022 và lập kế hoạch năm 2023; phối hợp với Thanh tra tỉnh hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra đối với việc xác định nguyên nhân sự cố nước sinh hoạt trên địa bàn TP Vinh.

Tại thông báo này, Chủ tịch UBBD tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu triển khai kế hoạch của tổ công tác đầu tư công; tăng cường làm việc với các chủ đầu tư, kiểm tra thực địa các dự án, nhất là các dự án trọng điểm để đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công, báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý kịp thời các vướng mắc, khó khăn.

Tham mưu xây dựng Nghị quyết về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội trong và Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các địa phương tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm và công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công các dự án: Đường bộ cao tốc Bắc Nam; dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7... đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải và Chính phủ.

Các cấp, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương; rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục hành chính, xử lý kịp thời các kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp, người dân.

Tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo công tác cải cách hành chính tại mỗi cơ quan, đơn vị; tiếp tục tập trung đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ Chuyển đổi số tỉnh Nghệ An năm 2023.

Trước đó, Báo Thanh tra điện tử thông tin, ngày 5/10, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 3037/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn liên ngành thanh tra tại Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An để xác định nguyên nhân sự cố nước sinh hoạt trên địa bàn TP Vinh và vùng phụ cận bị nhiễm bẩn, đục bất thường trong thời gian qua. Đoàn thanh tra do ông Lê Anh Sơn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An làm Trưởng đoàn.

Thời kỳ thanh tra từ 2019 đến nay và các thời kỳ liên quan (nếu cần thiết). Thời gian thanh tra trong 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Tuy nhiên, qua ghi nhận đến nay kết quả về nội dung kết luận thanh tra chưa được thông tin, khiến dư luận rất quan tâm.

Theo quyết định này, đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra xác định nguyên nhân sự cố nước sinh hoạt trên địa bàn TP Vinh và vùng phụ cận bị nhiễm bẩn, đục bất thường trong thời gian qua; việc sừ dụng nguồn nước thô cung cấp cho các nhà máy nước; việc tuân thủ các quy định pháp luật về quy hoạch, đầu tư, xây dựng các tuyến ống và các nhà máy nước.

Xuân Thống