Ngày 12/10, tại TP Hạ Long, TKV tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022.

9 tháng năm 2022, TKV khai thác được 30,5 triệu tấn than, bằng 78% kế hoạch năm, bằng 103% so với cùng kỳ. Than tiêu thụ đạt 35,8 triệu tấn, bằng 83,4% kế hoạch và bằng 107% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngoài ra, 9 tháng qua, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh ở lĩnh vực khoáng sản, điện, vật liệu nổ công nghiệp cũng giữ mức tăng trưởng ổn định.

Trong 9 tháng năm 2022, doanh thu và lợi nhuận của TKV đều đạt mức cao so với kế hoạch. Cụ thể, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 122.000 tỷ đồng, đạt 92,7% kế hoạch năm, bằng 122,7% so với cùng kỳ 2021. Đây là doanh thu cao nhất từ trước đến nay của Tập đoàn.

Riêng lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt 3.000 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch năm. Tiền lương bình quân của người lao động đạt hơn 14,4 triệu đồng/người/tháng.

Bước vào quý IV/2022, TKV phấn đấu khai thác 10 triệu tấn than (cả năm đạt 40,5 triệu tấn), đạt 103,6 % kế hoạch năm. Đặc biệt, TKV phấn đấu tiêu thụ hơn 11,1 triệu tấn than (cả năm đạt 47 triệu tấn), đạt 109% kế hoạch năm; bóc đất đá tổng số 47,42 triệu m³, cả năm đạt 163,27 triệu m3. Mét lò đào tổng số 75.000 mét (cả năm đạt hơn 263.000 mét), đạt 102% kế hoạch.

Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu trên, các đơn vị của TKV sẽ hưởng ứng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Thành lập tỉnh Quảng Ninh và phát động phong trào thi đua 90 ngày, đêm sản xuất, tiêu thụ than trong quý IV.

Riêng khối sản xuất than sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của thị trường, điều hành tiêu thụ đảm bảo than cung cấp cho điện, phân bón, hóa chất, alumin, xi măng… Tăng cường công tác an toàn lao động, coi đây là nhiệm vụ số 1 trong điều hành sản xuất.

Đồng thời, giữ mối quan hệ với các đối tác chiến lược và tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm phục vụ sản xuất.

Trọng Tài