Trước đó, Báo Thanh tra đã có bài viết “Nhiều tồn tại, thiếu sót tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh”, phản ánh về những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công, tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính và thanh toán, quyết toán chứng từ của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh theo Kết luận thanh tra số 08/KL-TTS ngày 30/10/2023 của Thanh tra Sở Văn hóa và Thể Thao.

Tại kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao kiến nghị Giám đốc Sở chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch lãnh đạo cấp phòng, thực hiện bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp phòng còn thiếu để kiện toàn tổ chức bộ máy.

Rà soát điều chỉnh quy chế dân chủ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công theo đúng quy định pháp luật; tham mưu Sở ban hành đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức năng nghề nghiệp đúng quy định hiện hành; tăng cường công tác kiểm soát chi; chấn chỉnh công tác quyết toán sử dụng hóa đơn đúng quy định; chấm dứt chi tiền cơm trưa cho viên chức, người lao động của trung tâm chưa đúng quy định.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền thuê đất tại 2 địa điểm là số 2 - 4 đường Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11 và số 257 đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1; trung tâm có báo cáo, đề xuất về khoản nợ thuế hơn 27,5 tỷ đồng trình Giám đốc Sở báo cáo UBND TP có hướng giải quyết theo quy định, tránh phát sinh lãi nộp chậm.

Ngoài ra, kiến nghị Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao thực hiện một số nội dung như: Thực hiện quản lý và sử dụng tài sản công đúng quy định; rà soát tiêu chuẩn huấn luyện viên của tất cả các bộ môn do trung tâm quản lý, đảm bảo tiêu chuẩn; chấn chỉnh ngay giờ giấc làm việc của viên chức là huấn luyện viên, đảm bảo thời gian làm việc tại trung tâm; thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định; tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những tồn tại, thiếu sót…

Ngày 7/6/2024, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao có văn bản gửi Báo Thanh tra cung cung cấp thông tin liên quan đến việc thực hiện Kết luận thanh tra số 08/KL-TTS của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh.

Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, theo Kết luận thanh tra số 08/KL-TTS ngày 30/10/2023, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh phải thực hiện 10 kiến nghị. Hiện nay, trung tâm đã thực hiện hoàn thành 9 nội dung kiến nghị.

Đối với nội dung kiến nghị về việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền thuê đất tại 2 địa điểm là số 2 - 4 đường Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11 và số 257 đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, đơn vị đang thực hiện. Tuy nhiên, có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Theo Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao, nguyên nhân của khó khăn, vướng mắc là chưa thống nhất được với cơ quan thuế trong cách xác định đơn giá thuê đất, vị trí các mặt bằng, mục đích sử dụng và tỷ lệ phần trăm theo mục đích sử dụng đất thuê, dẫn đến phát sinh nợ gốc và tiền phạt chậm nộp theo thời gian.

“Đây là khó khăn, vướng mắc tồn tại lớn nhất đối với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao khi thực hiện kiến nghị của Kết luận thanh tra số 08/KL-TTS ngày 30/10/2023 của Thanh tra Sở ”, văn bản của Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao cho biết.

Cảnh Nhật