Báo cáo cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Thanh tra Chính phủ đã tổng hợp các báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 4743 ngày 03/9/2020, của UBND tỉnh Lào Cai tại Văn bản số 4510 ngày 28/9/2020; Báo cáo số 37 ngày 08/9/2020 của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai về nội dung trên.

Mỏ vàng Minh Lương, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác và tuyển quặng vàng gốc năm 2011, gia hạn tại Giấy phép số 2915 ngày 19/12/2016, giấy phép hết hạn ngày 26/4/2019. Mỏ vàng được khai thác bằng phương pháp hầm lò, diện tích khai thác 112 ha, mức sâu khai thác +505m, trữ lượng địa chất 92.670 tấn quặng vàng. Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai báo cáo, đến hết năm 2018, trữ lượng địa chất còn lại trong mỏ là 32.200,2 tấn quặng vàng (chiếm 34,7% trữ lượng được cấp phép).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 469, năm 2019, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ mỏ vàng Minh Lương. Kết quả cho thấy, Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai đã thực hiện tốt việc bảo vệ mỏ, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong phạm vi ranh giới khu vực được cấp phép.

leftcenterrightdel
 Một đường hầm khai thác vàng...

Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Lào Cai cùng báo cáo, mỏ vàng Minh Lương nằm ở khu vực miền núi sâu, điều kiện đi lại khó khăn, hoạt động khai thác trái phép diễn ra rất phức tạp, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai. Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai từ khi được cấp phép cho đến nay đã thực hiện tốt công tác bảo vệ mỏ cũng như góp phần quản lý, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong khu vực. Trước khi giấy phép hết hạn 45 ngày, công ty đã nộp hồ sơ đề nghị gia hạn nhưng chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý (do tại thời điểm nộp hồ sơ có nội dung chưa đáp ứng yêu cầu).

Để đảm bảo việc cấp phép khai thác tại mỏ vàng Minh Lương theo quy định pháp luật, góp phần hỗ trợ địa phương giữ vững an ninh trật tự khu vực mỏ, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, xuất phát từ thực tế hoạt động khai thác và trữ lượng còn lại của dự án, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị: “Trong khi hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý để được cấp lại (cấp mới) Giấy phép khai thác khoáng sản, cho phép Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai được tiếp tục quản lỷ, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại mỏ vàng Minh Lương cho đến khi có quyết định mới của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Cấp lại (cấp mới) giấy phép khai thác mỏ vàng Minh Lương cho Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai trên cơ sở trữ lượng khoáng sản còn lại theo báo cáo của công ty; cho phép công ty được sử dụng dự án đầu tư và báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt. Sau khi được cấp phép, Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai thực hiện thăm dò nâng cấp trữ lượng, trình cơ quan có thẩm quyển phê duyệt, điều chỉnh gấy phép khai thác theo trữ lượng mới".

UBND tỉnh Lào Cai báo cáo việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác khu vực mỏ, địa phương gặp rất nhiều khó khăn; Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định, thực hiện tốt công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; UBND tỉnh kiến nghị thực hiện thủ tục gia hạn hoặc cấp lại giấy phép khai thác mỏ vàng Minh Lương cho Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai; cho phép công ty sử dụng hồ sơ dự án và báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt để thực hiện thủ tục gia hạn hoặc cấp lại giấy phép theo quy định.

Như vậy, cả Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Lào Cai thống nhất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép thực hiện thủ tục cấp lại (cấp mới) giấy phép khai thác mỏ vàng Minh Lương cho Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai theo quy định tại khoản 1, Điều 39, Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều thi hành Luật Khoáng sản./.

Thúy Nhài