Kiểm điểm tập thể Phòng Phát triển Đô thị, Sở Xây dựng Thanh Hóa và cá nhân ông Nguyễn Mạnh Tuấn, nguyên Trưởng phòng (nay là Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản); ông Lê Xuân Vinh, Phó Trưởng phòng rút kinh nghiệm sâu sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nội dung khuyết điểm, Thanh tra tỉnh đã chỉ ra, theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 7/3/2021 của UBND tỉnh, khu đất thực hiện dự án là đất cây xanh, thể dục thể thao. Sở Xây dựng thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500 nhưng không căn cứ vào quy hoạch phân khu 1/2000 đã được phê duyệt, là không đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Luật Quy hoạch Đô thị 2009.

Đối với tập thể Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng, cá nhân ông Lê Bá Hải, Trưởng phòng Phát triển Đô thị (nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản) và ông Trần Thanh Bình, Phó trưởng Phòng rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tập thể, cá nhân này bị kiểm điểm do tham mưu, trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho chủ đầu tư được khai thác, vận hành nhà để xe sau khi đầu tư xây dựng, làm thay đổi quyền sở hữu chung của các chủ sở hữu nhà chung cư, là không đúng quy định Luật Nhà ở năm 2014 và Thông tư 02 ngày 15/2/2016 của Bộ Xây dựng ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã kết luận, do khi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, hạng mục nhà xe được xác định giao chủ đầu tư quản lý, khai thác (sử dụng riêng) dẫn đến khi thực hiện các thủ tục đất đai cho thuê đất thu tiền hằng năm với diện tích nhà để xe, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) với mục đích sử dụng riêng cho nhà đầu tư, là chưa đảm bảo theo quy định. Do đó, tập thể Phòng Quản lý đất đai và cá nhân bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó trưởng Phòng Quản lý đất đai xin rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc tham mưu cho lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký tờ trình báo cáo UBND tỉnh giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án, trong đó có nội dung cho thuê đất thu tiền hằng năm đối với diện tích nhà để xe, cấp GCNQSDĐ với mục đích sử dụng riêng cho nhà đầu tư.

Đến nay, theo báo cáo của Sở TN&MT, sau khi Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, để điều chỉnh hạng mục nhà xe là sở hữu chung, sử dụng chung, Sở TN&MT sẽ tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện điều chỉnh quyết định giao đất, hủy GCNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất số 161/HĐTĐ ngày 8/12/2021 giữa Sở TN&MT đại diện cho UBND tỉnh Thanh Hóa ký với Công ty Cổ phần Thương mại - Xây dựng 379 và báo cáo Thanh tra kết quả thực hiện.

Đối với những khuyết điểm, sai phạm của UBND TP Thanh Hóa, tập thể Phòng Quản lý đô thị và cá nhân ông Nguyễn Văn Lưu, nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao, liên quan đến việc phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 với nội dung dự án được thiết kế nhà xe riêng biệt, là không phù hợp với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2676/QĐ-UBND ngày 27/7/2021.

Hệ tọa độ các mốc giới hạn xây dựng dự án từ A1 đến A 10 được phê duyệt trên tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết 1/500, không phù hợp với tọa độ các mốc giao đất ngoài thực tế. Hiện nay, UBND TP Thanh Hóa đã giao Ban Giải phóng mặt bằng (GPMB) tiếp tục triển khai công tác GPMB dự án, để bàn giao toàn bộ diện tích cho nhà đầu tư theo quy hoạch được phê duyệt.

Phòng Quản lý đô thị phối hợp với nhà đầu tư, Sở Xây dựng, Sở TN&MT và các đơn vị có liên quan kiểm tra, chuẩn hóa lại hệ tọa độ các mốc để phê duyệt điều chỉnh mặt bằng theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 20/6/2022, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã có Kết luận số 1470/KL-TTTH về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật đối với dự án nhà ở xã hội phố Bào Ngoại, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa do Công ty Cổ phần Thương mại - Xây dựng 379 làm chủ đầu tư; đồng thời chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án này.

Văn Thanh