Kết luận thanh tra đã chỉ rõ, UBND quận Liên Chiểu không báo cáo việc công bố quy hoạch và bảo vệ phát triển rừng theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng tại Công văn số 2377 ngày 25/3/2014.

Trách nhiệm này thuộc về lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu và Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) quận thời kỳ 2004 - 2014 trong việc tham mưu UBND quận xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

UBND quận còn không thực hiện chỉ đạo của UBND TP tại Công văn số 832 ngày 13/2/2009 là không kiểm tra để điều chỉnh những sai lệch.

Sau khi nhận hồ sơ, bản đồ, quyết định phê duyệt 3 loại rừng, UBND quận không thực hiện đối chiếu, dẫn đến một số thửa đất được người dân kê khai theo Nghị định số 64/CP của Chính phủ là đất lúa, hoa màu, đất hoang nhưng vẫn nằm trong ranh giới quy hoạch của 3 loại rừng, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chưa chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, chưa làm tốt công tác bàn giao thành quả công trình rà soát quy hoạch 3 loại đất rừng giai đoạn 2008 - 2020.

Sở TN&MT Đà Nẵng không kiểm tra điều chỉnh những sai lệnh dẫn đến hiện nay một số thửa đất lúa, hoa màu, đất hoang được người dân kê khai theo Nghị định 64/CP nằm trong ranh giới quy hoạch 3 loại đất rừng ở Liên Chiểu…

Việc quản lý hồ sơ giao khoán đất rừng và quản lý sử dụng đất rừng được giao khoán (hoặc nhận khoán), trước đó, Thanh tra TP đã chỉ ra những sai sót trong việc giao khoán và quản lý hồ sơ giao khoán đối với 23 hồ sơ giao khoán đất rừng đặc dụng và 138 hồ sơ giao khoán đất rừng sản xuất đã được nêu ra và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân liên quan tại Báo cáo số 39 ngày 31/10/2017 của Thanh tra TP và được UBND TP thống nhất tại Thông báo số 51 ngày 26/1/2018 của Văn phòng UBND TP.

Đối với 4 hồ sơ giao khoán đất rừng đặc dụng không có hồ sơ gốc nên không có cơ sở để kiểm tra, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất giao khoán. Trách nhiệm này thuộc về Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu.

leftcenterrightdel
 Điểm du lịch tự phát lấn chiếm đất rừng sản xuất. Ảnh: N.P

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) rừng sản xuất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy lần đầu trong ranh giới quy hoạch 3 loại rừng, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng có những sai phạm như: Giao đất rừng sản xuất nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng, người được giao đất sử dụng không đúng mục đích, cấp GCNQSDĐ sai mục đích so với quy hoạch 3 loại rừng…

UBND quận Liên Chiểu cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với 2 hồ sơ của bà Trần Thị Khánh Ngọc và ông Đặng Đình Nguyên (nằm ngoài ranh giới quy hoạch 3 loại rừng) và 1 hồ sơ của ông Trần Bá Nhạc (nằm trong ranh giới quy hoạch 3 loại rừng) mà không căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt và chưa thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng và quy hoạch bảo vệ, phát triển rừng để chuyển mục đích sử dụng đất rừng là không đúng quy định tại Khoản 1 Điều 31 Luật Đất đai 2003 và Khoản 2 Điều 134 Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

Để xảy ra các sai phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về UBND quận Liên Chiểu, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, UBND các phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Khánh Bắc, Hòa Khánh Nam; Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu, Văn phòng Đăng ký đất đai TP - Chi nhánh quận Liên Chiểu…

Chánh Thanh tra TP kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương phải có sự phối hợp trong công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, rà soát toàn bộ diện tích nằm trong ranh giới quy hoạch 3 loại rừng, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng sau khi được UBND TP phê duyệt điều chỉnh cho phù hợp với thực trạng sử dụng và đảm bảo quy định pháp luật.

Kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo Sở TN&MT trong việc tham mưu cấp 4 GCNQSDĐ lần đầu không đúng quy định.

Sở Nội vụ tham mưu kiểm điểm trách nhiệm cá nhân lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất đã được quy hoạch sang mục đích sử dụng đất đô thị lâu dài không đúng thẩm quyền. Kiểm điểm trách nhiệm của Sở TN&MT trong việc cấp GCNQSDĐ không đúng quy định, vượt thẩm quyền và tham mưu cho lãnh đạo UBND TP thực hiệm trách nhiệm quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai.

Theo thông tin thu thập được, tại quận Liên Chiểu có hơn 30 tổ chức, cá nhân liên quan bị yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm. Đến nay đã 9 tháng trôi qua kể từ khi có kết luận thanh tra vẫn chưa hoàn thành các bước kiểm điểm và chưa có ai bị xử lý kỷ luật gì?

Kỳ II: Nhiều công trình trái phép trên đất rừng vẫn tồn tại?

Ngọc Phó