Trước đó, ngày 17/1/2024, Thanh tra Chính phủ đã phát hành Văn bản số 86/TTCP-C.I gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Văn bản số 9820/VPCP-V.I ngày 15/12/2023 của Văn phòng Chính phủ) xử lý, khắc phục sau thanh tra liên quan đến việc sử dụng đất của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm.

Trong Văn bản số 858/VP-TNMT ngày 19/1/2024, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã yêu cầu Thanh tra thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm và Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ theo đúng thời hạn UBND thành phố đã giao, chỉ đạo tại Văn bản số 535/VP-TNMT ngày 12/1/2024 của Văn phòng UBND thành phố, báo cáo kết quả trong tháng 1/2024.

Năm 2019, Báo Thanh tra đã thông tin về việc UBND thành phố Hà Nội và các sở, ngành đang hoàn thiện hồ sơ để thu hồi diện tích đất được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho thuê trái quy định.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình khi đó đã có chỉ đạo đối với UBND thành phố Hà Nội về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số công dân liên quan đến thu hồi, giao đất để thực hiện dự án đầu tư Trung tâm Giới thiệu sản phẩm ngành nghề truyền thống và dịch vụ kinh tế hợp tác, hợp tác xã Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm; yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo rà soát, lập bổ sung phương án hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho các hộ dân có đất bị thu hồi theo quy định tại Điều 22 Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan xử lý vi phạm pháp luật đất đai của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam theo quy định của pháp luật, cụ thể: Thu hồi diện tích đất đã xây dựng tòa nhà 6 tầng do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho thuê không đúng quy định để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, đảm bảo công khai, minh bạch, theo cơ chế thị trường, đúng quy định của pháp luật, không để thất thoát tài sản Nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Việc xử lý tài sản gắn liền với đất và các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đơn vị thuê đất và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thực hiện theo quy định pháp luật.

Hoàng Nam