Theo ông Đặng Văn Diên - Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Hưng Yên, đến tháng 6/2020, vẫn chưa có kết quả kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm. “Đến khoảng 15/6/2020 sẽ cơ bản thực hiện xong các kiến nghị trong Kết luận thanh tra số 558” - ông Diên khẳng định.

Thế nhưng, đến nay đã sang tháng 9/2020, Sở LĐTB&XH tỉnh Hưng Yên cùng các đơn vị liên quan vẫn chưa tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với những tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm!

Để làm rõ nguyên nhân do đâu mà Sở LĐTB&XH tỉnh Hưng Yên cùng các đơn vị liên quan chậm thực hiện kiểm điểm trách nhiệm theo kết luận thanh tra, ngày 20/8/2020, PV Báo Thanh tra đã đặt lịch làm việc bằng văn bản với ông Đặng Văn Diên - Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Hưng Yên nhưng với lý do "bận họp" nên ông Diên từ chối.

Kết luận thanh tra số 558 về việc thực hiện chính sách ưu đãi cho người có công với cách mạng tại tỉnh Hưng Yên của Thanh tra Bộ LĐTB&XH cho thấy, qua quá trình trực tiếp kiểm tra 4.486 hồ sơ đối tượng đang hưởng chế dộ chất độc hóa học (CĐHH) trong đó có 2.893 đối tượng là người hoạt động kháng chiến (HĐKC) và 1.593 đối tượng là con đẻ của người HĐKC tập trung chủ yếu xác minh các đối tượng đang hưởng trợ cấp tại 2 đơn vị cấp huyện là thị xã Mỹ Hào và huyện Khoái Châu phát hiện 861 hồ sơ sai sót hoặc có nghi vấn sai sót cần tiếp tục kiểm tra xác minh.

Kiểm tra đối với hồ sơ được xác lập theo Quyết định số 26 và Quyết định số 120 đối với 1.933 hồ sơ xác minh trực tiếp đối tượng, phát hiện 340 hồ sơ không đảm bảo quy định hoặc có nghi vấn cần tiếp tục kiểm tra, xác minh...

Xác định 22 trường hợp không đủ điều kiện hưởng chế độ với lý do đối tượng đang hưởng chế độ con đẻ của người HĐKC bị nhiễm CĐHH do bị dị dạng, dị tật không còn khả năng lao động nhưng kết quả xác minh đối tượng không bị dị dạng, dị tật bẩm sinh, còn khả năng lao động, hiện đang làm việc tại địa phương hoặc đang làm việc tại cơ quan doanh nghiệp.

Xác định 36 trường hợp đang hưởng chế độ con đẻ của người HĐKC bị nhiễm CĐHH do bị dị dạng, dị tật hoặc dị tật mức độ nhẹ...

Đối với hồ sơ được xác lập theo Nghị định số 54, đoàn thanh tra đã kiểm tra 2.055 hồ sơ xác minh trực tiếp, 82 trường hợp đang hưởng chế độ phát hiện 180 hồ sơ không đảm bảo quy định hoặc có nghi vấn cần tiếp tục kiểm tra xác minh hoặc cần phải bổ sung giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ…

Với những sai phạm được chỉ ra trong kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ LĐTB&XH kiến nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Sở LĐTB&XH cùng các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các kiến nghị của Thanh tra Bộ LĐTBXH; yêu cầu Giám đốc Sở LĐTB&XH chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kiến nghị và kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm, tồn tại báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Bộ LĐTB&XH trước ngày 31/3/2020.

Mặc dù UBND tỉnh Hưng Yên đã có nhiều chỉ đạo, song đến nay, Giám đốc Sở LĐTB&XH vẫn chưa thực hiện.

Báo cáo số 2184 ngày 19/8/2020 của Sở LĐTB&XH tỉnh Hưng Yên gửi Bộ LĐTB&XH; UBND tỉnh Hưng Yên và Thanh tra Bộ LĐTB&XH cho thấy, vẫn còn nhiều nội dung mà Sở LĐTB&XH tỉnh Hưng Yên và các đơn vị liên quan chậm thực hiện, đặc biệt là đến nay Sở LĐTB&XH tỉnh Hưng Yên vẫn chưa thực hiện việc kiểm điểm trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân có liên quan đến các sai phạm, tồn tại.

Đáng chú ý, Giám đốc Sở LĐTB&XH Hưng Yên đang kiến nghị Thanh tra Bộ LĐTB&XH cho gia hạn thêm thời gian thực hiện kết luận thanh tra.

Đến bao giờ Sở LĐTB&XH tỉnh Hưng Yên mới thực hiện xong các kiến nghị tai Kết luận thanh tra số 558 ngày 20/11/2019 của Thanh tra Bộ LĐTB&XH nói chung và kiểm điểm trách nhiệm nói riêng?

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh.

 

Bài, ảnh: Trần Quý