Ngày 15/5/2024, Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) đã có văn bản báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 220/KL-TTr ngày 6/3/2024 gửi Thanh tra Bộ GTVT.

Đối với kiến nghị nghiên cứu hướng dẫn các đơn vị đăng kiểm trong việc xác nhận, thông báo năng lực đơn vị đăng kiểm (điều chỉnh thông báo năng lực đã cấp) theo hướng quy định thẩm quyền của đơn vị đảm bảo phù hợp với các quy định mới tại khoản 13 Điều 1 Thông tư số 16/2023/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa; công nhận đăng kiểm viên (điều chỉnh các giấy chứng nhận đã được cấp) theo hướng quy định rõ các loại hình kiểm tra mà đăng kiểm viên có thẩm quyền thực hiện phù hợp với các quy định mới tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 16/2023/TT-BGTVT; ngày 4/4/2024, Cục ĐKVN đã có Văn bản số 1163/ĐKVN-TS về việc thông báo năng lực đơn vị đăng kiểm đủ điều kiện thực hiện công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa phù hợp khoản 13 Điều 1 Thông tư số 16/2023/TT-BGTVT; Cục ĐKVN tiếp thu và thực hiện việc cấp giấy chứng nhận công nhận đăng kiểm viên theo hướng quy định rõ các loại hình kiểm tra mà đăng kiểm viên có thẩm quyền thực hiện phù hợp với các quy định mới tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 16/2023/TT-BGTVT.

Đối với kiến nghị xem xét đình chỉ hoạt động đăng kiểm viên hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên theo quy định của Bộ trưởng Bộ GTVT về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa đối với Đăng kiểm Nam Định và Đăng kiểm Cần Thơ; căn cứ quy định tại Điều 29 Thông tư số 02/2024/TT-BGTVT ngày 2/2/2024 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên: Cục ĐKVN chưa đủ cơ sở thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên của ông Nguyễn Văn Hùng (Đăng kiểm Nam Định) và của các ông: Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Anh Phúc, Lê Quý Cường (Đăng kiểm Cần Thơ) do chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền xác định các đăng kiểm viên này gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến an toàn phương tiện. Cục ĐKVN sẽ xem xét thu hồi khi có văn bản đề nghị Đăng kiểm Nam Định, Đăng kiểm Cần Thơ.

leftcenterrightdel
 Nhiều vi phạm, tồn tại đã được Thanh tra Bộ GTVT chỉ ra qua công tác thanh tra. Ảnh: TQ

Đối với kiến nghị tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT tại Văn bản số 12752/BGTVT-TTr ngày 10/11/2023 về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1302/KL-TTr ngày 31/10/2023 của Chánh Thanh tra Bộ GTVT về việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với phương tiện thủy nội địa Cục ĐKVN đã ban hành Kế hoạch số 4335/KH-ĐKVN về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1302/KL-TTr; đến nay, cơ bản các nội dung kiến nghị được nêu tại Kết luận thanh tra số 1302/KL-TTr Cục ĐKVN đã thực hiện xong và ngày 15/1/2024, Cục ĐKVN đã có Văn bản số 217/ĐKVN-TCCB báo cáo Thanh tra Bộ GTVT về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 1302/KL-TTr.

Đối với việc thực kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Các cá nhân có liên quan đến công tác xác nhận, thông báo năng lực đơn vị đăng kiểm Quảng Bình (khoảng thời gian trước ngày 28/8/2023) được nêu tại Kết luận thanh tra số 220/KL-TTr.

Trước ngày 28/8/2023, Cục ĐKVN không thực hiện việc xác nhận, thông báo năng lực đơn vị đăng kiểm Quảng Bình. Vì vậy, không có cá nhân nào bị xử lý kỷ luật về nội dung này.

Ban hành văn bản cho phép các đơn vị đăng kiểm sử dụng đăng kiểm viên của đơn vị khác để xảy ra tồn tại, hạn chế nêu tại Kết luận thanh tra số 220/KL-TTr.

Theo Công văn số 1249/SGTVT-QLVT ngày 20/5/2019 của Sở GTVT Quảng Bình về việc đề nghị hỗ trợ đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa, ông Đỗ Trung Học là Trưởng phòng Tàu sông tại thời điểm đó đã tham mưu cho Cục trưởng Trần Kỳ Hình ký Văn bản số 1890/ĐKVN-TS ngày 23/5/2019 về việc hỗ trợ công tác đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa tại tỉnh Quảng Bình.

Cục ĐKVN không có cơ sở xem xét, xử lý kỷ luật đối với các cá nhân có vi phạm, vì lý do: Ông Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục ĐKVN trực tiếp chỉ đạo Phòng Tàu sông thực hiện nhiệm vụ hiện nay đã bị Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt giam.

Ông Đỗ Trung Học, nguyên Trưởng phòng Tàu sông giai đoạn trước năm 2021, hiện đã nghỉ hưu và đang bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố.

Đối với tổ chức, căn cứ theo quy định tại Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP không quy định về việc xử lý trách nhiệm đối với tổ chức. Do vậy, Cục ĐKVN không có cơ sở để thực hiện nội dung này.

Trần Quý