Kết quả thanh tra cho thấy, Trường Tiểu học Trương Định có thực hiện chế độ kế toán ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, ứng dụng chương trình Imas, lập các biểu quyết toán cho cơ quan quản lý tài chính, thuế, kho bạc Nhà nước…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Trường Tiểu học Trương Định đã để xảy ra một số hạn chế, thiếu sót cần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục.

Trường sử dụng ngân sách thanh toán toàn bộ tiền điện sinh hoạt với số tiền hơn 79 triệu đồng (năm 2022) và số tiền hơn 101 triệu đồng (2023) mà chưa thực hiện phân bổ chi phí tiền điện vào nguồn dịch vụ giáo dục là chưa phù hợp.

Trường tổ chức làm thêm từ trên 200 đến 300 giờ trong một năm và thực hiện chi trả phụ cấp thêm giờ đối với ban giám hiệu và nhân viên kế toán nhưng chưa đảm bảo theo quy định, số tiền vượt tiêu chuẩn hơn 12 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Kết luận thanh tra số 117/KL-TTQ của Thanh tra Quận 10. Ảnh: CN

Đối với nguồn tiền ăn học sinh, Trường Tiểu học Trương Định chưa thực hiện đầy đủ theo quy định về việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn theo các hình thức đấu thầu quy định tại Chương 2 Mục 1 Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/2017/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Năm 2023, trường thực hiện chuyển 200 triệu đồng từ nguồn tiền ăn sang quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để mua 10 máy vi tính và 4 máy lạnh phục vụ cho nhu cầu của học sinh là chưa đảm bảo theo hướng dẫn tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.

Về nguồn buổi 2, trường thực hiện mức thu 140.000 đồng/học sinh/tháng. Tổng thu tiền học buổi 2 là hơn 1,33 tỷ đồng, trong đó chi thù lao bộ phận trực tiếp hơn 720 triệu đồng, thù lao bộ phận gián tiếp là hơn 233 triệu đồng.

Theo Thanh tra Quận 10, mức chi, tỷ lệ chi cho một số bộ phận (trực tiếp, gián tiếp, giáo viên) được xây dựng trong quy chế chi tiêu nội bộ có chênh lệch so với thực tế.

Đối với nguồn Anh văn tăng cường, trường chi hỗ trợ thêm cho giáo viên thỉnh giảng 20.000 đồng/tiết. Tuy nhiên, mức chi hỗ trợ này chưa xây dựng trong quy chế chi tiêu nội bộ.

leftcenterrightdel

Thanh tra Quận 10 kiến nghị Chủ tịch UBND quận yêu cầu Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Trương Định kiểm điểm rút kinh nghiệm cá nhân có hạn chế, thiếu sót và chấn chỉnh, khắc phục các nội dung. Ảnh: CN

Trường Tiểu học Trương Định có ký kết hợp đồng với cá nhân là hộ kinh doanh Trần Kim Phượng khai thác kinh doanh căn tin, mức giá 54 triệu đồng, thời gian ký hợp đồng là 9 tháng, hình thức thanh toán 2 đợt: Đợt 1 thanh toán 24 triệu đồng, đợt 2 thanh toán 30 triệu đồng. Tổng thu tiền căn tin năm 2022, 2023 là 104 triệu đồng.

Kết quả thanh tra cho thấy, năm 2020, trường có xây dựng đề án về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê dịch vụ căn tin. Tuy nhiên, đến nay đề án vẫn chưa được cơ quan chuyên môn phê duyệt.

Ngoài ra, điều khoản về số tiền nêu trong hợp đồng ký kết giữa trường với đối tác cũng chưa thể hiện nội dung chi phí điện, nước sinh hoạt của đối tác; không thực hiện gắn đồng hồ để theo dõi.

Liên quan đến công tác mua sắm, trường có thực hiện hồ sơ công trình theo quy định. Tuy nhiên, tên công trình, tên hạng mục ghi trên hồ sơ không đồng nhất; biên bản nghiệm thu không có sự tham gia của đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo; chưa thực hiện việc đăng tải thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Thanh tra Quận 10 xác định, các hạn chế, thiếu sót nêu trên chủ yếu liên quan đến nghiệp vụ kế toán, cần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. Trong đó, hiệu trưởng chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của trường; kế toán chịu trách nhiệm đối với việc tham mưu cho thủ trưởng đơn vị trong công tác quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính theo quy định.

Thanh tra Quận 10 kiến nghị Chủ tịch UBND Quận 10 yêu cầu Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Trương Định tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cá nhân có hạn chế, thiếu sót và chấn chỉnh, khắc phục các nội dung.

Cảnh Nhật