Chỉ định nhà đầu tư chưa phù hợp quy định

Dự án khu đô thị mới Hoàng Gia được UBND TP Cần Thơ giao Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia) thực hiện theo Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 4/8/2017, với quy mô 12,71ha, sau đó được điều chỉnh giảm còn 9,78ha.

Dự án được triển khai thực hiện tại khu vực Tràng Thọ 1 và khu vực Long Thạnh 2 thuộc phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt. Mục tiêu của dự án là xây dựng khu đô thị mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở, kết hợp khai thác công trình thương mại, dịch vụ theo quy hoạch chi tiết được duyệt; cung cấp nhà ở cho người dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Có 84 hộ gia đình và 1 tổ chức có diện tích đất bị ảnh hưởng bởi dự án, tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ đã phê duyệt là hơn 75,8 tỷ đồng. Trong đó, 76 hộ và 1 tổ chức đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền hơn 63,4 tỷ đồng; còn 8 hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với số tiền hơn 12,3 tỷ đồng, tương ứng 6.934m2 đất.

Theo Thanh tra TP Cần Thơ, dự án khu đô thị mới Hoàng Gia chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư chưa có quyền sử dụng đất ở đối với khu đất thực hiện dự án. Do vậy, việc áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư là chưa phù hợp quy định.

Năm 2020, Công ty Hoàng Gia có đơn xin giao 77.381,7m2 đất và được Sở Tài nguyên và Môi trường có tờ trình tham mưu UBND TP Cần Thơ ban hành quyết định về việc giao đất (đợt 1) cho Công ty Hoàng Gia đầu tư xây dựng dự án.

Đoàn thanh tra kết luận, dự án chưa hoàn thành việc giải phóng mặt bằng nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND TP giao đất theo từng đợt cho chủ đầu tư là chưa phù hợp theo quy định tại Điều 53, điểm a khoản 3 Điều 58, khoản 3 Điều 108 Luật Đất đai năm 2013.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường sử dụng chứng thư thẩm định giá do Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ ký hợp đồng với chủ đầu tư để làm cơ sở thẩm định và xác định giá đất bồi thường, hỗ trợ là chưa đúng quy định.

Chưa lấy ý kiến người dân về phương án tái định cư

Đến thời điểm ngày 20/11/2023, khối lượng thi công hạ tầng kỹ thuật của dự án đã được chủ đầu tư thực hiện 95% khối lượng công việc theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Dự án đang trong giai đoạn lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình nhà phố thương mại nên chưa được Sở Xây dựng cấp phép xây dựng.

Thanh tra TP Cần Thơ xác định, quá trình thực hiện dự án có sự thay đổi quy mô và được UBND quận Thốt Nốt phê duyệt theo Quyết định 546/QĐ-UBND ngày 26/2/2018 trên cơ sở kết quả thẩm định của Phòng Quản lý đô thị khi chưa có ý kiến chấp thuận của UBND TP là chưa đúng quy định.

Ngoài ra, UBND quận Thốt Nốt ban hành Quyết định 1453/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án chưa phù hợp với quyết định của UBND TP.

Dự án được HĐND TP thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2019. Tuy nhiên, quá trình triển khai thông báo thu hồi đất chỉ được lồng ghép với cuộc họp công bố quy hoạch dự án, chưa tổ chức triển khai thông báo thu hồi đất đến người dân và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở UBND phường, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư.

Phương án tái định cư chưa được lấy ý kiến của người dân theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 69 Luật Đất đai năm 2013, thời gian phê duyệt phương án tái định cư thực hiện chậm theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 69 Luật Đất đai năm 2013.

Chánh Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất đối với dự án để chủ đầu tư sớm thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, thẩm định lại giá đất cụ thể việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án; tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cá nhân thuộc thẩm quyền có liên quan đến hạn chế, thiếu sót.

UBND quận Thốt Nốt thực hiện các thủ tục bàn giao nền tái định cư cho các hộ dân đủ điều kiện theo quy định; tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền có liên quan đến hạn chế, thiếu sót.

Cảnh Nhật