Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành thanh tra 7 phương án giá đất cụ thể làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng khu đất để xây dựng khách sạn, cảng tàu khách, bãi đỗ xe thông minh trên địa bàn TP Hạ Long.

7 phương án xác định giá đất cụ thể làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất (SDĐ) thực hiện các D.A, gồm: Khách sạn 5 sao tại tổ 2, khu 2, phường Bãi Cháy; khách sạn tại lô C4 và khách sạn tại lô C6 - khu biệt thự cao cấp khu vực ngã 3 Bưu điện đến Bến phà Bãi Cháy; khách sạn tại lô C1 - quy hoạch toàn tuyến D.A mở rộng đường du lịch Hạ Long (đoạn từ ngã 3 Bưu điện đến Bến phà Bãi Cháy); trung tâm hội nghị, khách sạn nhà hàng tại quỹ đất mặt nước phía Đông hòn Cặp Bè tại phường Hồng Hải; cảng khách du lịch tại khu vực Cột 3, phường Hồng Hải; xây dựng bãi đỗ xe thông minh tại phường Trần Hưng Đạo.

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh nhận xét, UBND TP Hạ Long đã cơ bản tuân thủ quy trình theo quy định trong việc lựa chọn, ký hợp đồng thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất; thẩm định phương án giá đất và hoàn thiện dự thảo phương án giá đất để trình UBND tỉnh quyết định giá đất.

Vị trí đất xác định giá đất cụ thể và được UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền SDĐ đều có giá trị cao hơn giá đất được xác định theo bảng giá đất của UBND tỉnh.

Các vị trí khu đất được định giá phù hợp với quy hoạch được duyệt; thông qua đấu giá đất, điều chỉnh quy hoạch xây dựng D.A đã tăng thu ngân sách cho địa phương.

Tuy nhiên, về thẩm quyền thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh chỉ rõ, đối với D.A bãi đỗ xe thông minh tại phường Trần Hưng Đạo, UBND TP Hạ Long thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất mà không có văn bản ủy quyền của UBND tỉnh là vi phạm về thẩm quyền theo quy định.

D.A cảng khách du lịch tại khu vực Cột 3, phường Hồng Hải, UBND tỉnh có văn bản ủy quyền việc thuê đơn vị tư vấn xác định giá theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt. Tuy nhiên, sau đó, UBND TP Hạ Long có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch D.A nhưng không có văn bản báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến lại, điều này chưa phù hợp với nội dung đã được ủy quyền.

Không chỉ vậy, UBND TP Hạ Long tổ chức xác định giá đất cụ thể để đấu giá đất, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) rà soát, trình Hội đồng giá đất của tỉnh thẩm định khi D.A chưa hoàn chỉnh một số trình tự thủ tục liên quan dến D.A (chưa đủ các điều kiện để xây dựng giá đất, thực hiện đấu giá).

Cụ thể, có 3 D.A chưa được chấp thuận của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về độ cao tĩnh không xây dựng công trình (D.A khách sạn 5 sao tại tổ 2, khu 2, phường Bãi Cháy; khách sạn tại lô C4 và khách sạn tại lô C6 - khu biệt thự cao cấp khu vực ngã 3 Bưu điện đến Bến phà Bãi Cháy).

Đến thời điểm thanh tra, UBND TP Hạ Long chủ động khắc phục xong 2 D.A, đã có văn bản chấp thuận của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

2 D.A nằm trong vùng đệm di sản vịnh Hạ Long (trung tâm hội nghị, khách sạn nhà hàng tại quỹ đất mặt nước phía Đông hòn Cặp Bè; cảng khách du lịch tại khu vực Cột 3, phường Hồng Hải) khi phê duyệt quy hoạch, tổ chức xác định phương án giá chưa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định, thỏa thuận.

1 D.A (cảng khách du lịch tại khu vực Cột 3, phường Hồng Hải), khi UBND TP Hạ Long phê duyệt quy hoạch, xây dựng giá đất chưa có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về giao thông đường thủy nội địa theo quy định.

Ngoài ra, có 2 D.A, TP Hạ Long chậm trình dự thảo phương án giá đất trình UBND tỉnh; cả 7 D.A đều chậm tiến độ so với quyết định trúng đấu giá và phương án giá đât.

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh cho biết, nguyên nhân chủ quan của những tồn tại, thiếu sót trên là do, trong quá trình thực hiện, UBND TP Hạ Long đã không chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát kỹ để thực hiện đầy đủ các quy định về thẩm quyền; về lập, điều chỉnh quy hoạch; lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương có liên quan về điều kiện thực hiện D.A theo quy định của pháp luật…

Cùng với đó, các cơ quan chức năng của tỉnh, gồm: Sở TN&MT, Hội đồng Giá đất tỉnh trong quá trình kiểm tra, thẩm định hồ sơ, tài liệu rà soát chưa kỹ nên không phát hiện hết các tồn tại của UBND TP Hạ Long; các chủ đầu tư D.A chưa tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện nên tiến độ còn chậm so với thời hạn được phê duyệt.

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh khẳng định, trách nhiệm của những tồn tại, thiếu sót trên thuộc về UBND TP Hạ Long; Sở TN&MT; chủ đầu tư trúng đấu giá được lựa chọn thực hiện D.A.

Đồng thời yêu cầu, thủ trưởng, giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND TP Hạ Long chủ trì tổ chức họp, thông tin toàn văn kết luận thanh tra; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân có liên quan.

Trọng Tài