Hạn chế, thiếu sót tại các đơn vị trực thuộc

Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã công khai Kết luận thanh tra 586/KL-TT ngày 29/5/2024 về việc chấp hành pháp luật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, hoạt động tài chính, đầu tư xây dựng của Sở NN&PTNT.

Đoàn đã tiến hành thanh tra tại Sở NN&PTNT và các đơn vị trực thuộc gồm: Chi cục Thủy sản (bao gồm Trung tâm Đăng kiểm tàu cá), Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp, Ban Quản lý Cảng cá.

Kết quả thanh tra cho thấy, Sở NN&PTNT chưa tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất, buôn bán, sử dụng phân bón trên địa bàn theo khoản 1 Điều 26, Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ; chưa có tổng hợp đánh giá hiệu quả mô hình, dự án và số lượng mô hình, dự án được duy trì sau khi kết thúc qua các năm.

Trong công tác xét duyệt quyết toán hàng năm, Sở NN&PTNT chưa phát hiện các thiếu sót tại các đơn vị trực thuộc về lập dự toán chi làm thêm giờ, điều chỉnh kinh phí khi chuyển công tác, khoán điện thoại, tạm trích tiền thuê đất, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý nhiên liệu, xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê tài sản...

Tại Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp, qua thanh tra cho thấy doanh thu từ hoạt động sự nghiệp có xu hướng giảm qua các năm. Một số hoạt động sản xuất kinh doanh của trung tâm còn kém hiệu quả…

Văn phòng Sở không lập dự toán thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng và Sở NN&PTNT không giao dự toán thu ngân sách đối với phí này (năm 2022 - 2023) là chưa đúng quy định; chưa lập quy chế chi tiêu nội bộ đối với khoản trích 3% nguồn kinh phí khuyến nông để chi cho các hoạt động quản lý nhiệm vụ khuyến nông.

Ban Quản lý Cảng cá khoán sản lượng tàu cập cảng (Mỹ Tho), xe ra cảng (Vàm Láng) là chưa đúng quy định. Năm 2021, đơn vị tính thừa chi phí khấu hao hơn 181 triệu đồng là không đúng quy định theo khoản 3 Điều 16 Thông tư 45/2018/TT-BTC ngày 7/5/2018 của Bộ Tài chính.

Về tiền thuê đất, đối với khu đất tại Mỹ Tho, Ban Quản lý Cảng cá đã tạm trích và hạch toán tiền thuê đất vào chi phí từ năm 2020 - 2023, số tiền hơn 3,4 tỷ đồng nhưng chưa nộp vào ngân sách Nhà nước; chưa trích và nộp tiền thuê đất đối với khu đất tại Cảng cá Vàm Láng từ năm 2021 đến 2023 theo đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt, với số tiền tạm tính hơn 61 triệu đồng.

Năm 2021, Ban Quản lý Cảng cá chi trợ cấp thôi việc số tiền hơn 240 triệu đồng từ nguồn cải cách tiền lương là chưa đúng theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 58 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Phát hiện tổng số tiền sai phạm hơn 5 tỷ đồng

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra các hạn chế, thiếu sót trong đầu tư xây dựng và mua sắm. Cụ thể: Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu còn thiếu sót về lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thành viên tổ thẩm định, tổ chuyên gia chưa có chứng chỉ đào tạo đấu thầu.

Trong niên độ thanh tra, các công trình dự án do Sở NN&PTNT và các đơn vị trực thuộc quản lý được thực hiện theo thời hạn đã phê duyệt, không gia hạn thời gian thực hiện. Tuy nhiên, một số công trình còn thiếu sót về thủ tục, hồ sơ hợp đồng nghiệm thu, quản lý chi phí tư vấn xây lắp.

Trong giai đoạn 2021 - 2023, có 17 công trình/dự án được phê duyệt quyết toán; 4 công trình/dự án chưa phê duyệt quyết toán, đã được thẩm tra quyết toán trong tháng 3/2024; 1 công trình chưa báo cáo quyết toán. Nguyên nhân do công tác quản lý của chủ đầu tư thiếu sót, không lập báo cáo quyết toán hoàn thành công trình.

Công trình sửa chữa nhà làm việc 4 đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT, dự toán chi phí xây dựng thừa một số khối lượng, công việc; hồ sơ thiết kế (bản vẽ, dự toán) không thể hiện chỉ dẫn kỹ thuật theo quy định; hồ sơ mời thầu không yêu cầu cụ thể về chủng loại, chất lượng vật tư; hợp đồng không thể hiện cụ thể chủng loại, thông số kỹ thuật, xuất xứ vật liệu; quyết toán thừa chi phí…

Tại dự án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án cụm công nghiệp Gia Thuận 2 (nguồn kinh phí trồng rừng từ nhà đầu tư), Sở NN&PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành đơn giá trồng rừng thay thế chưa phù hợp định mức dự toán các công việc được Bộ NN&PTNT ban hành, dẫn đến việc lập dự toán, thanh toán thừa cho các đơn vị tư vấn, thi công.

Ngoài ra, Sở NN&PTNT không thành lập hội đồng thẩm định phương án trồng rừng thay thế trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt là không phù hợp khoản 4 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2015 của Bộ NN&PTNT…

Qua thanh tra phát hiện tổng số tiền sai phạm lĩnh vực tài chính, ngân sách, mua sắm và xây dựng cơ bản với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Chánh Thanh tra tỉnh quyết định xử lý và kiến nghị xử lý, trong đó kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 900 triệu đồng và xử lý khác tổng số tiền hơn 4,1 tỷ đồng.

Đồng thời, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Văn Mẫn, Giám đốc Sở NN&PTNT; rút kinh nghiệm đối với các Phó Giám đốc Sở: Trịnh Công Minh, Trần Hoàng Nhật Nam, Trần Thị Bé Bảy.

Cảnh Nhật