Khiếu nại của ông Lợi có cơ sở

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chủ trì, phối hợp cùng Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và các cơ quan có liên quan kiểm tra, rà soát lại vụ việc khiếu nại, kiến nghị kéo dài 32 năm qua của ông Lợi.

Qua rà soát, TTCP đã chỉ ra một số cơ quan, tổ chức còn thiếu trách nhiệm, chưa chính xác, giải quyết không khách quan. Đầu tiên phải kể đến là Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Ngoài ra, TTCP cũng chỉ ra các tồn tại, hạn chế của các cơ quan chức năng như Sở Y tế Vĩnh Phú đã làm thất lạc bộ hồ sơ mà trường đã bàn giao tại biên bản bàn giao ngày 13/08/1991 (hồ sơ này không đầy đủ để tiếp nhận và nối tiếp biên chế cho ông Lợi).

Từ tháng 9/1991 đến cuối năm 2018, mặc dù đã biết ông Lợi, nguyên là cán bộ đi B, được cử đi học, đã có văn bản trả lời trường và ông Lợi về việc trả hồ sơ của ông Lợi về trường nhưng Sở Y tế Phú Thọ đã không giải quyết triệt để, không thông báo cụ thể để ông Lợi biết về danh mục các loại tài liệu đã nhận từ trường để ông Lợi có cơ sở sớm phục hồi hồ sơ đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của ông Lợi.

Trách nhiệm này thuộc về Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phú - Phú Thọ thời kỳ từ 1991 đến 2018 và công chức tiếp nhận và bảo quản hồ sơ đã nhận bàn giao.

Bên cạnh đó, TTCP cũng chỉ ra trách nhiệm của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT trong việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị của ông Lợi, trong đó Bộ Y tế chưa làm hết trách nhiệm khi giải quyết vụ việc và kết luận thanh tra năm 1991 đối với các khiếu nại, kiến nghị của ông Lợi. Áp dụng pháp luật không đúng, kết luận vụ việc không đủ căn cứ dẫn đến việc trường và Bộ GD&ĐT không giải quyết hoặc giải quyết chưa chính xác, chưa khách quan các khiếu nại, kiến nghị tiếp sau đó của ông Lợi. Trách nhiệm này thuộc trưởng đoàn thanh tra đã kiểm tra xác minh vụ việc và lãnh đạo Bộ Y tế thời kỳ tháng 8/1991.

Bộ GD&ĐT đã giải quyết khiếu nại, kiến nghị chưa chính xác, chưa khách quan như năm 2018, chỉ căn cứ vào báo cáo không đúng thực tế của trường để giải quyết đơn; năm 2020 mặc dù Sở Y tế Phú Thọ và trường báo cáo về việc đã tìm lại được Quyết định 54/QĐ ngày 12/10/1977 của  Ủy ban Thống nhất (UBTN) của Chính phủ - là căn cứ quan trọng nhất xác định ông Lợi là cán bộ đi B, được UBTN của Chính phủ cử đi học, nhưng Bộ GD&ĐT lại không dựa vào căn cứ quan trọng này để báo cáo Thủ tướng và đề xuất hướng xử lý phù hợp (Báo cáo số 607/BC-BGDĐT ngày 28/7/2020). Trách nhiệm này thuộc lãnh đạo Bộ, Chánh Thanh tra Bộ và tổ trưởng tổ công tác giải quyết đơn của Bộ GD&ĐT.

Về thời điểm công nhận tốt nghiệp của ông Lợi, mặc dù tại Quyết định số 03/YTB-QĐ ngày 3/1/1990 của trường ghi: “Nay điều động bác sỹ Nguyễn Ngọc Lợi (Y6 K10) về nhận công tác tại Sở Y tế Vĩnh Phú”, nhưng ông Lợi lại chỉ được trường công nhận tốt nghiệp năm 1988 - K15, tức là chậm 5 khóa.

Sau khi xem xét, TTCP nhận thấy ông Lợi đề nghị công nhận tốt nghiệp vào năm 1983 là có cơ sở. Việc xác định thời điểm tốt nghiệp của ông Lợi không đúng có phần lỗi của trường (đã được Bộ Y tế có nhiều văn bản kết luận và chỉ đạo, trường đã phải hủy các quyết định kỷ luật và đền bù thiệt hại cho ông Lợi). Tuy nhiên, sau khi làm việc với tổ kiểm tra, ông Lợi nhận thấy để giải quyết được việc này sẽ cần có thêm nhiều thời gian, do vậy, đề nghị sau khi có kết luận giải quyết vụ việc của Thủ tướng Chính phủ, ông Lợi sẽ tự mình chủ động làm việc với các cơ quan liên quan để giải quyết việc công nhận tốt nghiệp cho ông vào năm 1983.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có sai phạm

Từ những căn cứ trên, TTCP kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ Giao Bộ GD&ĐT chỉ đạo Trường Đại học Y - Dược khôi phục và bàn giao cho ông Lợi các giấy tờ, tài liệu, hồ sơ có liên quan để ông Lợi thực hiện các thủ tục hưởng các chế độ chính sách theo quy định pháp luật.

Đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế và đền bù thiệt hại cho ông Lợi do bị mất thu nhập chính đáng từ năm được công nhận tốt nghiệp đến thời điểm nghỉ hưởng chế độ BHXH theo diễn biến mức lương ngạch bậc công chức, viên chức được quy định tại các nghị định của Chính phủ theo từng giai đoạn và các thu nhập khác theo quy định pháp luật.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH Việt Nam, Bộ Tài chính, các bộ, ngành có liên quan xem xét hồ sơ để thực hiện và hướng dẫn ông Lợi thực hiện các thủ tục để được hưởng các chế độ chính sách theo quy định pháp luật: BHXH, bảo hiểm y tế, chế độ người có công với cách mạng.

Về việc xử lý trách nhiệm, theo TTCP, vụ việc khiếu nại của ông Lợi kéo dài 32 năm, liên quan đến việc thực hiện chính sách đối với cán bộ đi B sau giải phóng miền Nam, việc thiếu trách nhiệm trong giải quyết, giải quyết chưa chính xác, chưa khách quan của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan đã làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, danh dự, việc làm trong suốt thời gian dài của công dân, hơn nữa lại là cán bộ đi B, người phải được hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước đã quy định. Trách nhiệm này thuộc lãnh đạo và những cá nhân có liên quan tại Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Y tế Phú Thọ và Trường Đại học Y - Dược qua các thời kỳ từ 1983 đến 2020.

TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Phú Thọ kiểm điểm và chỉ đạo Thanh tra Bộ Y tế, Thanh tra Bộ GD&ĐT, Sở Y tế Phú Thọ, Trường Đại học Y - Dược tổ chức kiểm điểm nghiêm khắc, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và có hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Lê Phương