Để xảy ra sai phạm, tranh chấp và khiếu nại kéo dài của các xã viên, trách nhiệm trước hết thuộc Ban quản trị Hợp tác xã (HTX) Hữu Cung giai đoạn từ năm 2005 đến nay, đứng đầu là ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc HTX đã buông lỏng công tác quản lý, sử dụng đất đai, vi phạm nghiêm trọng về pháp luật đất đai, Luật HTX qua các thời kỳ. Cụ thể:

Không thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật; thành lập các hồ sơ, giấy tờ để kê khai đăng ký đất đai, đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trái pháp luật trên phần đất đã được cấp GCNQSDĐ cho HTX Hữu Cung; để cho xã viên HTX thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Hữu Lộc, ông Võ Văn Ký và ông Nguyễn Đại Thắng trái quy định của pháp luật nhằm thu lợi; để cho ông Võ Văn Ký chiếm đất, tạo lập tài sản trái phép trên đất đất đã được cấp GCNQSDĐ cho HTX Hữu Cung.

Những hành vi dẫn đến sai phạm nêu trên có dấu hiệu vi phạm tại Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015 (vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí), do đó Thanh tra TP Đồng Hới chuyển hồ sơ, tài liệu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đồng Hới xem xét, xử lý.

Kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới xem xét xử lý theo thẩm quyền đối với: Ông Nguyễn Văn Cội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, nguyên Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021 do có khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng đất tại vùng 804; chỉ đạo Đảng ủy xã Lộc Ninh xử lý trách nhiệm đối với tập thể Chi bộ HTX Hữu Cung, Ban Giám đốc HTX Hữu Cung trong việc tự chia đất của Nhà nước cho các đội sản xuất để chia cho xã viên và tổ chức cho các xã viên mua bán, chuyển nhượng đất đai trái phép tại vùng 804 thôn 11 Hữu Cung; xử lý trách nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Vơn, đảng viên, nguyên Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh nhiệm kỳ 2004-2011 do ký xác nhận vào kê khai diện tích thuế thử sử dụng đất nông nghiệp và đất ở nông thôn do các hộ xã viên tự khai vào thời điểm 2006 trái pháp luật.

Kiến nghị Chủ tịch UBND TP Đồng Hới: Kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với bà Lê Thị Hồng Nga - công chức địa chính - xây dựng phường Hải Thành, nguyên công chức địa chính - xây dựng xã Lộc Ninh do có các sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất.

leftcenterrightdel
Vùng đất 804. Ảnh: Lê Hữu Chính 

Về xử lý kinh tế, kiến nghị UBND tỉnh ban hành quyết định hủy bỏ GCNQSDĐ đã cấp cho HTX Hữu Cung năm 1991, thu hồi toàn bộ diện tích đất tại vùng 804 của HTX Hữu Cung để giao cho UBND xã Lộc Ninh quản lý do có hành vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại điểm d,e,h khoản 1 điều 64 Luật Đất đai 2013.

Đối với UBND xã Lộc Ninh: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và Nhân dân về pháp luật đất đai, kịp thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quản lý, sử dụng đất; khẩn trương chỉ đạo công chức địa chính - xây dựng thực hiện việc rà soát các trường hợp lấn chiếm đất đai chưa được xử lý trên địa bàn xã, lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thu hồi, hủy bỏ các hồ sơ giấy tờ đã xác nhận trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho ông Nguyễn Văn Đức, ông Nguyễn Đại Thắng tại thửa đất số 18, 32 tờ bản đồ số 55 xã Lộc Ninh; nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ cấp GCNQSDĐ; tổ chức rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Trí Thủy, Chủ tịch UBND xã, ông Hoàng Hải Phận - nguyên công chức địa chính - xây dựng - nông nghiệp và môi trường xã Lộc Ninh trong công tác quản lý, sử dụng đất, xác nhận không đúng hồ sơ, giấy tờ, hồ sơ, cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Đại Thắng.

Đối với HTX Hữu Cung: Tiến hành rà soát toàn bộ diện tích đất HTX đang sử dụng và tiếp tục có nhu cầu sử dụng đất để kê khai đăng ký đất đai, đề nghị cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Đồng Hới: Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác quản lý, sử dụng đất cho UBND xã Lộc Ninh; phối hợp với UBND xã khẩn trương kiểm tra, tham mưu cho UBND TP xử lý đối với các trường hợp chiếm đất trái phép tại vùng 804 theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với Phòng Tư pháp: Hướng dẫn UBND xã Lộc Ninh thực hiện trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai đã được nêu theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Đồng Hới: Hủy bỏ kết quả đo đạc, chỉnh lý địa chính đối với thửa đất số 18, 32 tờ bản đồ số 55 xã Lộc Ninh, chỉnh lý các thông tin trong hồ sơ địa chính theo đúng quy định của pháp luật; nghiêm túc kiểm điểm để rút kinh nghiệm đối với các cá nhân có liên quan trong việc giải quyết thủ tục đo đạc, chỉnh lý địa chính và giải quyết hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Văn Đức, ông Nguyễn Đại Thắng.

Đối với các cá nhân có liên quan: Yêu cầu ông Nguyễn Hữu Lộc, ông Võ Văn Ký, ông Nguyễn Đại Thắng tự tháo dỡ các tài sản tạo lập trên phần diện tích đất nhận chuyển nhượng trái pháp luật của các xã viên Đội 10, trả lại nguyên hiện trạng ban đầu của đất trước khi nhận chuyển nhượng.

Lê Hữu Chính