Ngày 17/6/2024, UBND huyện Vĩnh Thuận đã công khai kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), phòng, chống tham nhũng (PCTN) gắn với việc quản lý thu, chi ngân sách và các nguồn thu, chi khác đối với UBND thị trấn Vĩnh Thuận.

Qua thanh tra cho thấy, trong công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC, địa phương đã thực hiện việc ghi chép sổ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ chưa cụ thể rõ ràng; chưa thực hiện chi trả tiền bồi dưỡng cho cán bộ tiếp công dân.

Việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt chưa thực hiện đầy đủ các quy định về PCTN, tiêu cực đến cán bộ, công chức trong đơn vị. Nội dung tuyên truyền, quán triệt chủ yếu là Luật PCTN năm 2018, còn các văn bản khác có liên quan đến PCTN, tiêu cực thì chưa được triển khai phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công chức. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ chưa đầy đủ theo quy định…

Trong quản lý thu, chi ngân sách và các nguồn thu, chi khác, lãnh đạo UBND thị trấn còn thiếu kiểm tra thường xuyên; kế toán đơn vị chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật như Luật Kế toán, Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành, chưa bám vào quy chế chi tiêu nội bộ để làm cơ sở quản lý ngân sách. Trong thực hiện chức trách nhiệm vụ còn để xảy ra tình trạng thanh toán chuyển chứng từ, thanh toán không đúng mục đích, sai chế độ, chứng từ chưa đảm bảo quy định về nguyên tắc kế toán đưa vào thanh toán.

Đoàn thanh tra đã phát hiện tổng số tiền sai quy định là hơn 376 triệu đồng. Trong đó, thanh toán sai chế độ chi hỗ trợ Đề án 06 với số tiền 83,3 triệu đồng không đúng thực tế để chi các nội dung khác; thanh quyết toán không đúng mục đích 6 chứng từ với số tiền hơn 20 triệu đồng để bù quỹ tiền mặt nhưng thực tế không hụt quỹ còn tồn tiền mặt.

UBND thị trấn thanh toán chứng từ tiếp khách không đúng đối tượng với số tiền hơn 51,6 triệu đồng; thanh toán chứng từ tiếp khách cho Thường trực Đảng ủy không đúng đối tượng 13,5 triệu đồng; kê chứng từ thanh toán tiền Covid-19 niên độ năm 2021 hơn 164 triệu đồng, thực tế chưa chi…

leftcenterrightdel
Kết luận thanh tra đã chỉ ra nhiều cá nhân tại UBND thị trấn Vĩnh Thuận phải chịu trách nhiệm về các sai phạm đã xảy ra... Ảnh: C.T 

Thanh tra huyện Vĩnh Thuận cho rằng, nguyên nhân cơ bản dẫn tới việc quản lý thu, chi tài chính sai quy định là do lãnh đạo và kế toán đơn vị chưa cập nhật và nghiên cứu sâu các văn bản hướng dẫn về chế độ quản lý tài chính, tài sản công của Nhà nước quy định. Chủ tài khoản và kế toán mới tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ nên đôi lúc chưa nắm vững hết quy định quản lý về tài chính.

Chánh Thanh tra huyện Huỳnh Văn Thêm cho rằng, tập thể lãnh đạo UBND thị trấn Vĩnh Thuận và tập thể Công an thị trấn Vĩnh Thuận giai đoạn 2022 đến tháng 3/2024 phải chịu trách nhiệm về các sai phạm nêu trong kết luận.

Cá nhân ông Nguyễn Minh Vũ, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Thuận chịu trách nhiệm đối với số tiền hơn 200 triệu đồng do ký chứng từ sai quy định về chế độ tiếp khách, chuyển chứng từ và chưa chỉ đạo thanh lý tài sản kịp thời theo quy định…

Ông Sử Văn Thinh, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện (nguyên Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Thuận giai đoạn từ tháng 12/2020 đến tháng 6/2022) chịu trách nhiệm đối với số tiền hơn 169 triệu đồng do ký chứng từ quyết toán nguồn Covid-19 niên độ năm 2021 sai quy định và ký chứng từ quyết toán sai quy định về chế độ tiếp khách.

Kết luận nêu rõ trách nhiệm của nhiều cá nhân khác thuộc UBND thị trấn Vĩnh Thuận như: Bà Đặng Thị Kiều Tiên, công chức tài chính kế toán; ông Nguyễn Hải Âu, nguyên công chức tài chính kế toán; ông Huỳnh Văn Tặng, công chức văn phòng, thống kê; ông Trường Hoàng Duy, Chánh Văn phòng Đảng ủy thị trấn; bà Huỳnh Thị Ngọc, thủ quỹ…

Theo Chánh Thanh tra huyện Huỳnh Văn Thêm, qua xem xét đối chiếu với chế độ chính sách, pháp luật quy định nhận thấy các khoản thu, chi sai quy định trên chủ yếu chi cho thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị, chưa phát hiện vụ lợi cá nhân. Do đó, việc xử lý về tiền (hơn 376 triệu đồng), đoàn thanh tra kiến nghị chấp thuận cho đơn vị thanh toán số tiền hơn 269 triệu đồng; thu hồi nộp ngân sách số tiền hơn 106,9 triệu đồng…

Chu Tuấn