Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo, năm 2020, 2021, 7 dự án hộ gia đình, cá nhân thuê đất để sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Đoàn thanh tra kiểm tra xác suất 5 dự án thuê đất, với tổng diện tích đất thực hiện là 24.476,7 m2.

Cụ thể, các dự án được kiểm tra là: Cơ sở Sản xuất, sữa chữa, gia công cơ khí của hộ kinh doanh Bùi Văn Thưởng, xã Vĩnh Hồng; Cơ sở Mua bán, sản xuất, gia công đồ gỗ mỹ nghệ của hộ kinh doanh Đào Văn Minh, xã Vĩnh Hồng; Cơ sở Sản xuất, gia công cơ khí, phụ tùng máy xay xát của hộ kinh doanh Lê Thị Nguyệt, xã Vĩnh Hồng; Cơ sở Sản xuất, gia công cơ khí, phụ tùng máy xay xát của hộ kinh doanh Phạm Văn Kiên, xã Vĩnh Hồng; Cơ sở Mua bán, sản xuất, gia công đồ gỗ mỹ nghệ của hộ kinh doanh Phạm Diệp Anh, xã Vĩnh Hồng.

Qua thanh tra cho thấy, việc bàn giao đất để thực hiện 5 dự án sau khi đã hết thờI gian 12 tháng. Dẫn đến, chủ dự án chưa thực hiện xong việc xây dựng theo quyết định chấp thuận đầu tư của UBND huyện Bình Giang như tiến độ xây dựng hạ tầng, hoàn thành dự án và đưa vào hoạt động trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày có quyết định đầu tư. Đến thời điểm thanh tra, quyết định chấp thuận đầu tư đã hết hạn và chưa ra hạn chấp thuận đầu tư.

5 dự án trong hồ sơ chưa có giấy phép phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Tiến độ thực hiện dự án chậm. Quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt thể hiện đường giao thông đi vào thửa đất được quy hoạch tại phía Đông là chưa đúng.

Thậm chí, dự án đã san gạt vào vị trí đường quy hoạch nhưng diện tích quy hoạch đường chưa được đầu tư xây dựng và đã tự ý xây dựng tường bao “ngăn” với khu dân cư đã được UBND huyện tổ chức đấu giá.

3 giấy phép xây dựng đã hết hạn tháng 12/2022, gồm dự án: Cơ sở Sản xuất, sữa chữa, gia công cơ khí của hộ kinh doanh Bùi Văn Thưởng; Cơ sở Mua bán, sản xuất, gia công đồ gỗ mỹ nghệ của hộ kinh doanh Đào Văn Minh; Cơ sở Sản xuất, gia công cơ khí, phụ tùng máy xay xát của hộ kinh doanh Lê Thị Nguyệt.

Dự án Cơ sở Sản xuất, gia công cơ khí, phụ tùng máy xay xát của hộ kinh doanh Phạm Văn Kiên và Dự án Cơ sở sản xuất, gia công cơ khí, phụ tùng máy xay xát của hộ kinh doanh Phạm Diệp Anh xây dựng trái phép tường rào chắn ngang đoạn đường 7m theo quy hoạch và xây tường chắn cổng ra đường quy hoạch 7m.

Dự án Cơ sở Sản xuất, sữa chữa, gia công cơ khí của hộ kinh doanh Bùi Văn Thưởng xây dựng trái phép nhà tạm trong phạm vi quy hoạch 7m.

Dự án Cơ sở Sản xuất, gia công cơ khí, phụ tùng máy xay xát của hộ kinh doanh Phạm Văn Kiên; Dự án Cơ sở sản xuất, gia công cơ khí, phụ tùng máy xay xát của hộ kinh doanh Lê Thị Nguyệt đã xây dựng 3 chân cột điện nằm trong đường quy hoạch 7m.

Thanh tra tỉnh xác định, việc UBND huyện Bình Giang ban hành quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ kinh doanh thuê đất tại xã Vĩnh Hồng có 4 hộ kinh doanh có diện tích đất giao thông cho hộ ông Phạm Diệp Anh, ông Phạm Văn Kiên, bà Lê Thị Nguyệt, ông Đào Văn Minh và 1 hộ kinh doanh có đất thuỷ lợi là hộ ông Bùi Văn Thưởng do UBND xã Vĩnh Hồng quản lý, là chưa đảm bảo về thẩm quyền thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất.

Thêm vào đó, việc thể hiện sơ đồ, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, ghi đường quy hoạch là chưa chính xác, phải ghi là đường giao thông.

Ngoài các dự án nêu trên, UBND huyện Bình Giang, UBND các xã, thị trấn chưa quyết liệt ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến lấn chiếm đất hành lang an toàn bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi; sử dụng đất không đúng mục đích; lấn chiếm đất nông nghiệp... Dẫn đến, từ năm 2020 đến hết năm 2021, trên địa bàn huyện Bình Giang còn có 170 trường hợp vi phạm trong công tác quản lý đất đai.

Hoàng Long