Thanh tra tỉnh đã tiến hành thanh tra 44 dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) với tổng mức đầu tư 227.306 triệu đồng. 

Tại thời điểm thanh tra có có 14 dự án đã thi công xong, 30 dự án đang triển khai thi công. 

Tại Kết luận thanh tra số 342/KL-TTr ngày 04/6/2024 của Thanh tra tỉnh Điện Biên đã chỉ rõ những mặt đã làm được cũng như các hạn chế, khuyết điểm, sai phạm.

Công tác quản lý dự án ĐTXD được các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây lắp thực hiện cơ bản bám sát trình tự, thủ tục quản lý dự án ĐTXD theo quy định của pháp luật từ khâu chuẩn bị đầu tư, triển khai dự án, giám sát nghiệm thu và giải ngân thanh toán. 

Công tác lựa chọn nhà thầu được thực hiện đảm bảo công khai minh bạch, kết quả đấu thầu được công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định. 

Các công trình được tổ chức triển khai thi công đảm bảo tiến độ theo hợp đồng, việc giải ngân vốn đầu tư kịp thời, bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Các công trình xây dựng hoàn thành được đưa vào sử dụng đã đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu của dự án và phát huy được hiệu quả đầu tư. 

Tuy nhiên, qua thanh tra cũng cho thấy một số tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, sai phạm.

Việc thực hiện trình tự, thủ tục ĐTXD ở một số dự án có nội dung chưa đầy đủ, chưa đúng quy định như: Chủ đầu tư chưa phê duyệt trực tiếp vào báo cáo kết quả khảo sát theo quy định tại Điều 30 Nghị định 15/2021/NĐ-CP đối với 6 dự án; nhật ký khảo sát không ghi ngày tháng tại 2 dự án; nhà thầu thi công chưa trình chủ đầu tư chấp thuận về tiến độ thi công xây dựng quy định; tại dự án nâng cấp Trụ sở Trung tâm Dân số (cũ) nay là Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Mường Nhé, chủ đầu tư gửi thông báo khởi công đến cơ quan quản lý nhà nước còn chậm so với quy định; chậm lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành tại một số dự án theo quy định.

Việc lập dự toán chi phí một số gói thầu tư vấn có một số nội dung còn chưa chính xác như: Dự toán chi phí khoan khảo sát địa chất áp sai đơn giá thí nghiệm nén lún trong điều kiện không nở hông tại 6 dự án, quá trình thẩm tra, thẩm định dự toán không phát hiện dẫn đến thanh toán sai. Thanh toán thừa khối lượng khảo sát địa hình so với báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt tại dự án Đường vào bản Cà Là Pá, xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé. 

Việc lập dự toán gói thầu xây lắp của một số đơn vị tư vấn lập chưa chính xác, tính sai khối lượng tại một số hạng mục công trình: Dự án đường giao thông bản Tân Phong, xã Mường Nhé, tính sai khối lượng; dự án đường bê tông nội bản Huổi Lích 2, xã Pá Mỳ; dự án nhà văn hoá, sân thể thao các bản Co Lót 1, bản Huổi Cọ, bản Huổi Ban, xã Mường Nhé. Quá trình thẩm tra, thẩm định không phát hiện dẫn đến làm sai tăng giá trị gói thầu xây lắp với số tiền 386.830.000 đồng. 

Công tác nghiệm thu hiện trường tại 2 dự án chưa đúng với thực tế thi công dẫn đến thanh toán sai 153.448.000 đồng. 

Thanh toán giá trị khối lượng xây lắp tại thời điểm nghiệm thu chưa thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ tại 2 dự án số tiền 27.178.000 đồng.

Trong quá trình thanh tra, đoàn thanh tra đã đôn đốc đơn vị thực hiện thu, nộp số tiền sai phạm 155.774.000 đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh theo quy định. 

Thanh tra tỉnh Điện Biên yêu cầu chủ đầu tư giảm trừ qua nghiệm thu, thanh toán, quyết toán số tiền 455.657.000 đồng.

Yêu cầu Giám đốc Ban QLDA tổ chức họp kiểm điểm đối với các tập thể và cá nhân liên quan đến các hạn chế, khuyết điểm, sai sót nêu trên để chấn chỉnh, khắc phục/.

Trần Kiên