Tại thời điểm thanh tra, doanh nghiệp đã đăng đủ các thông tin về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp; đăng ký 7 hợp đồng cung ứng và thực hiện hợp đồng cung ứng sau khi Cục Quản lý lao động ngoài nước có văn bản chấp thuận; ký 794 hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi người lao động trúng tuyển và trước khi người lao động xuất cảnh ít nhất 10 ngày; cập nhật thông tin về người lao động do doanh nghiệp đưa đi trên hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thực hiện cam kết bằng văn bản thời gian xuất cảnh sau khi người lao động trúng tuyển đi làm việc ở nước ngoài. Thực hiện ký quỹ với số tiền 2 tỷ đồng…

Bên cạnh kết quả đạt được, Thanh tra Bộ LĐTB&XH đã chỉ ra nhiều tồn tại, vi phạm trong việc chấp hành quy định của pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Phát.

Tại thời điểm thanh tra, doanh nghiệp báo cáo không đủ nội dung về tình hình hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH như: Không có thông tin về vốn, ký quỹ, địa điểm kinh doanh, cơ sở giáo dục định hướng; người đại diện theo pháp luật trong hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; nhân viên nghiệp vụ hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nội dung hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ghi chưa cụ thể quyền, nghĩa vụ của mỗi bên theo quy định tại Điều 21 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020: tại khoản 2.9 Điều 2 về tiền lương, tiền làm thêm giờ, tiền thưởng và các khoản người lao động phải nộp ghi chung chung “theo quy định của pháp luật”, không ghi cụ thể tiền lương làm thêm giờ, tiền thưởng, các khoản phụ cấp.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, tài liệu giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp chưa đủ nội dung theo quy định của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH: thiếu nội dung về nội quy lao động nơi làm việc.

Ngoài ra, doanh nghiệp chưa tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả sau khoá giáo dục định hướng cho người lao động theo quy định.

Chánh Thanh tra Bộ LĐTB&XH đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Phát do thực hiện hành vi vi phạm: báo cáo không đủ, không chính xác về tình hình hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu Tổng Giám đốc doanh nghiệp khắc phục các vi phạm được chỉ ra tại kết luận thanh tra, đồng thời có báo cáo bằng văn bản, kèm hồ sơ liên quan đến việc khắc phục sai phạm về Thanh tra Bộ LĐTB&XH.

Phương Anh