Kết luận thanh tra số 82/KL-TTr ngày 4/6/2024 của Thanh tra Sở TN&MT về thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước đối với Công ty TNHH MTV Quý Tâm Nhân (Công ty Quý Tâm Nhân) cho biết, tại thời điểm kiểm tra, chi nhánh của công ty này tại ấp Cây Trâm, xã Định Bình có 3 giếng khoan (2 giếng đang hoạt động và 1 giếng bị hỏng, không còn sử dụng).

Kết quả theo dõi lưu lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất được ghi sổ nhật ký đối với 2 giếng khoan (từ ngày 24/4/2024 đến 31/5/2024) do công ty cung cấp đã thể hiện lưu lượng khai thác cao nhất là 25m3/ngày đêm, thuộc trường hợp phải được cơ quan Nhà nước cấp giấy phép nhưng công ty chưa được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất theo quy định…

Đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Quý Tâm Nhân về hành vi khai thác, sử dụng nước dưới đất, với lưu lượng khai thác, sử dụng là 25m3/ngày đêm nhưng không có giấy phép, đã vi phạm khoản 3 Điều 9 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Còn tại Kết luận thanh tra số 79/KL-TTr ngày 3/6/2024 của Thanh tra Sở TN&MT về thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước đối với Doanh nghiệp Tư nhân (DNTN) Sản xuất nước đá Quốc Khánh cho biết, tại thời điểm kiểm tra, đơn vị này có 2 giếng khoan…

Kết quả theo dõi lưu lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất được ghi sổ nhật ký đối với 2 giếng khoan (từ ngày 22/4/2024 đến 27/5/2024) do đơn vị cung cấp đã thể hiện lưu lượng khai thác cao nhất là 27m3/ngày đêm, thuộc trường hợp phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép nhưng công ty chưa được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất theo quy định…

Đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với DNTN Sản xuất nước đá Quốc Khánh về hành vi khai thác, sử dụng nước dưới đất, với lưu lượng khai thác, sử dụng là 27m3/ngày đêm nhưng không có giấy phép, đã vi phạm khoản 3 Điều 9 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Tương tự, tại DNTN Hiếu Dân, Kết luận thanh tra số 81/KL-TTr ngày 4/6/2024, Thanh tra Sở TN&MT cũng phát hiện đơn vị này đã khai thác nước ngầm khi chưa được cấp giấy phép. Cụ thể: Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện đơn vị này có 2 giếng khoan. Kể từ khi hoạt động đến thời điểm công bố quyết định thanh tra, đơn vị này không có giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất. Tuy nhiên, đơn vị đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để thực hiện lập hồ sơ xin cấp phép.

Kết quả theo dõi lưu lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất được ghi sổ nhật ký đối với 2 giếng khoan (từ ngày 22/4/2024 đến 31/5/2024) do đơn vị cung cấp thể hiện lưu lượng khai thác cao nhất là 27m3/ngày đêm, thuộc trường hợp phải được cơ quan Nhà nước cấp giấy phép nhưng công ty chưa được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất theo quy định…

Đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với DNTN Hiếu Dân về hành vi khai thác, sử dụng nước dưới đất, với lưu lượng khai thác, sử dụng là 27m3/ngày đêm nhưng không có giấy phép, đã vi phạm khoản 3 Điều 9 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp còn lại là Hộ kinh doanh Cơ sở nước lọc đóng chai An Xuyên (số 273 đường Tạ Uyên, Phường 9, thành phố Cà Mau). Kết luận thanh tra số 80/KL-TTr ngày 4/6/2024 của Thanh tra Sở TN&MT cho biết, tại thời điểm kiểm tra, phát hiện có 1 giếng khoan khai thác nước dưới đất.

Kết quả theo dõi lưu lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất được ghi sổ nhật ký (từ ngày 20/4/2024 đến 29/5/2024) do đơn vị cung cấp đã thể hiện lưu lượng khai thác cao nhất là 03m3/ngày đêm, thuộc trường hợp phải đăng ký theo quy định… do vị trí khai thác nằm trong vùng thuộc danh mục và bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau… Tuy nhiên, cho đến nay, cơ sở này chưa thực hiện việc đăng ký theo quy định.

Đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Cơ sở nước lọc đóng chai An Xuyên về hành vi khai thác, sử dụng nước dưới đất, với lưu lượng khai thác, sử dụng là 03m3/ngày đêm nhưng không thực hiện thủ tục đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất, đã vi phạm khoản 1 Điều 9 Nghị định số 36/NĐ-CP của Chính phủ.

Chu Tuấn