Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2012 đến ngày 31/12/2022 và những nội dung có liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra.

Kết luận đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, vi phạm, có dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật về đấu thầu và Bộ luật Hình sự.

Đối với 3 gói thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo, cấu hình các thiết bị phòng học thông minh thuộc 3 gói thầu khi đưa vào phê duyệt chủ trương mua sắm trang thiết bị phòng học thông minh và kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư đều là cấu hình các thiết bị phòng học thông minh do Công ty AIC cung cấp tại một số tỉnh, thành trên toàn quốc.

Hồ sơ dự thầu của Công ty AIC có một số tiêu chí không đạt nhưng đơn vị tư vấn đấu thầu vẫn chấm đạt, tạo điều kiện Công ty AIC trúng thầu; 3 gói thầu có giá thiết bị cung cấp cho các chủ đầu tư chênh lệch quá cao so với giá mua đầu vào của Công ty AIC. Các thiết bị này đã được Công ty AIC mua trước khi trúng thầu và ký kết với Sở Giáo dục và Đào tạo.

Công ty AIC cung cấp không đúng theo hợp đồng về model, thông số kỹ thuật, xuất xứ nhưng Sở ký biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng. Cụ thể: Bảng tương tác có model ABVN87Pro, nhưng thực tế có model là ABVN387Pro; thiết bị kiểm tra, đánh giá có xuất xứ Singapore nhưng thực tế thiết bị không ghi xuất xứ hoặc ghi là xuất xứ China; loa và microphone có tần số 600 - 900HMz nhưng thực tế có tần số 801 - 825MHZ. Do vậy, có dấu hiệu vi phạm Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đối với 7 gói thầu tại Sở Y tế, hệ thống xử lý nước thải do Công ty TNHH Kubota Johkasou System - Nhật Bản ủy quyền cho Công ty AIC độc quyền bán sản phẩm tại thị trường Việt Nam. Đơn vị lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cho 6 công trình trạm xử lý nước thải tại các bệnh viện, đưa giá thiết bị này vào dự toán giá gói thầu. Sau khi thực hiện đấu thầu thì Công ty AIC trúng thầu tương đương với giá này.

Một số tiêu chí được đưa vào hồ sơ mời thầu có khả năng làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu hồ sơ dự thầu của Công ty AIC có một số tiêu chí không đạt nhưng đơn vị tư vấn đấu thầu vẫn chấm đạt, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu

Đáng chú ý, có 6/7 gói thầu có giá thiết bị cung cấp cho các chủ đầu tư chênh lệch quá cao so với giá mua vào của Công ty AIC. Do vậy, 6/7 gói thầu có dấu hiệu vi phạm Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999, tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (trừ gói thầu hệ thống xử lý chất thải rắn tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận).

Đối với gói thầu tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, đơn vị đưa tiêu chí vào hồ sơ mời thầu có khả năng làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu; gói thầu có giá thiết bị cung cấp cho các chủ đầu tư chênh lệch quá cao so với giá mua đầu vào của Công ty AIC, có dấu hiệu vi phạm Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh, Thanh tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định.

Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận về những tồn tại, thiếu sót khi triển khai thực hiện gói thầu hệ thống xử lý chất thải rắn;  kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng về những tồn tại, thiếu sót, vi phạm.

Đối với thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng và Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, thiếu sót khi triển khai thực hiện gói thầu, dừng hoạt động hệ thống xử lý rác thải nhưng không báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân theo thẩm quyền để xảy ra những tồn tại, thiếu sót, vi phạm.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khắc phục các thiết bị mà Công ty AIC cung cấp cho các trường trên địa bàn toàn tỉnh không đúng hợp đồng đã ký; Sở Y tế chỉ đạo tổ chức xử lý, khắc phục hệ thống xử lý rác thải tại Bệnh viện Đa khoa khu Nam Bình Thuận hiện đang dừng hoạt động.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh Bình Thuận chuyển hồ sơ, vụ việc của 10/11 gói thầu có dấu hiệu tội phạm, có giá thiết bị cung cấp chênh lệch quá cao so với giá mua đầu vào trong điều kiện bình thường, sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh để tiếp tục xử lý theo quy định.

Thu Huyền