Theo Kết luận số 39/KL-UBND của UBND TP Hà Nội, người dân tố cáo ông Lê Văn Thư ban hành Quyết định số 12315/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 về việc chuyển vị trí đất nông nghiệp công ích tại xã Tây Tựu, trong đó chuyển trên 14.700 m2 đất nông nghiệp công ích do UBND xã quản lý để thực hiện cân đối đất nông nghiệp bổ sung cho 36 hộ gia đình thường trú tại xã Tây Tựu hiện đang thiếu đất là không đúng, dẫn đến việc tăng tổng mức đầu tư từ 15,4 tỷ đồng lên 29,1 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP kết luận: “Nội dung đơn thư tố cáo là đúng”.

Kết quả xác minh của Thanh tra TP Hà Nội cho thấy: Dự án xây dựng Cụm Văn hoá Thể thao Tây Tựu là công trình nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Từ Liêm, được triển khai trong điều kiện xã Tây Tựu và huyện Từ Liêm chưa hoàn thành việc giao đất nông nghiệp cho các hộ theo phương án đã được phê duyệt. Tính đến thời điểm khi thực hiện dự án toàn xã Tây Tựu còn gần 1.000 hộ chưa được giao đủ đất theo phương án.

Diện tích 15.528m2 để xây dựng Cụm Văn hoá Thể thao xã Tây Tựu nằm trong diện tích 17,05 ha đất công ích do UBND phường Tây Tựu quản lý đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt. Tuy nhiên trên thực tế, tại dự án này có 25 hộ sử dụng đất liên tục từ thời điểm khoán 100 năm 1981 với diện tích trên 14.700/15.528m2 cho đến khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng năm 2012; trong đó có 18 hộ sử dụng đất nông nghiệp thực tế còn thiếu so với phương án giao.

Ngày 26/12/2011, UBND huyện Từ Liêm có Quyết định số 12315/QĐ-UBND về việc chuyển vị trí đất nông nghiệp công ích tại xã Tây Tựu với nội dung chuyển trên 14.700 m2 đất nông nghiệp công ích do UBND xã Tây Tựu quản lý thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng Cụm Văn hoá Thể thao Tây Tựu sang vị trí đất nông nghiệp không giao do UBND xã quản lý. Lý do chuyển là để thực hiện cân đối đất nông nghiệp bổ sung cho 36 hộ gia đình thường trú tại xã Tây Tựu hiện đang thiếu đất so với phương án giao đất.

Căn cứ theo Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn, UBND TP Hà Nội khẳng định sau khi TP có quyết định về việc thu hồi 15.528m2 đất tại xã Tây Tựu giao cho UBND huyện Từ Liêm thì các đối tượng sử dụng đất trong chỉ giới giải phóng mặt bằng sẽ phải bàn giao đất cho UBND huyện Từ Liêm. UBND xã Tây Tựu, UBND huyện Từ Liêm không được điều chỉnh, giao đất cho các hộ thiếu đất nông nghiệp tại vị trí đất đã được UBND TP Hà Nội có quyết định thu hồi.

Do đó việc UBND huyện Từ Liêm ban hành Quyết định 12315/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 về việc chuyển vị trí trên 14.700 m2 đất nông nghiệp công ích tại xã Tây Tựu để thực hiện cân đối đất nông nghiệp bổ sung giao đất cho 36 hộ gia đình thiếu đất so với phương án giao đất theo Nghị định 64 là không đúng với quyết định của TP.

Đến ngày 19/12/2016, UBND quận Bắc Từ Liêm mới có văn bản về việc rà soát lại phương án bồi thường, hỗ trợ tại dự án Cụm Văn hoá Thể thao Tây Tựu và đề xuất phương án xử lý, khắc phục.

Quá trình thực hiện UBND huyện Từ Liêm chưa báo cáo và chưa được UBND TP Hà Nội chấp thuận là thực hiện chưa đúng sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBND TP Hà Nội.

Tại Kết luận số 39/KL-UBND, UBND TP Hà Nội giao Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm tiến hành rà soát lại toàn bộ các quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 36 hộ gia đình được UBND huyện Từ Liêm giao cân đối bổ sung, đảm bảo đúng pháp luật.

Kết luận thanh tra yêu cầu: “Tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm để xử lý đối với tập thể, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả về UBND TP Hà Nội trong tháng 6/2017”.

Đáng chú ý, tháng 2/2017, UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành Kết luận số 19/KL-UBND giải quyết nội dung tố cáo đối với cán bộ lãnh đạo UBND huyện Từ Liêm (trước đây) trong công tác quản lý đất đai, thực hiện dự án giải phóng mặt bằng.

Kết luận số 19 đã đề cập tới sai phạm của ông Lê Văn Thư, nguyên Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm. Cụ thể, công dân tố cáo ông Lê Văn Thư đã ban hành Quyết định số 12185/2009 về việc bàn giao chợ Cầu Diễn cho Công ty TNHH Nông nghiệp MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội (Hadico) là không đúng quy định.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội kết luận: “Nội dung công dân tố cáo là đúng”.

Ngoài ra, Kết luận số 19 của UBND TP chỉ ra nhiều sai phạm xảy ra trên địa bàn huyện Từ Liêm trong thời kỳ ông Lê Văn Thư giữ vai trò Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm.

Hoàng Long