Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã ban hành Kết luận thanh tra (KLTT) số 80/KL-TTr về việc thanh tra, kiểm tra thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản, thuốc thú y - thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và phân bón tại các đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 4 nhà máy sản xuất phân bón, 1 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, 1 nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Trên địa bàn tỉnh chưa có nhà máy sản xuất thuốc BVTV.

Toàn tỉnh Quảng Trị có khoảng 400 đại lý, doanh nghiệp và hơn 100 quầy nhỏ lẻ phân phối và kinh doanh vật tư nông nghiệp qua nhiều kênh, giúp cho hàng hóa đến tay người nông dân thuận lợi, nhanh chóng và kịp thời. Trong đó, các sản phẩm hiện đang lưu thông trên thị trường tỉnh chủ yếu có nguồn gốc từ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nhập khẩu ở các tỉnh, thành phố khác đưa về tiêu thụ thông qua các các chi nhánh, nhà phân phối, đại lý trong tỉnh.

Trong đó, Sở đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 17 cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản, thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản. Theo KLTT, nhiều cơ sở thực hiện tốt các quy định của pháp luật về kinh doanh thức ăn thủy sản, thuốc thú y. Tuy nhiên qua kiểm tra có 1 cơ sở người quản lý, người trực tiếp bán thuốc thú y không có chứng chỉ hành nghề thú y.

Đối với thức ăn chăn nuôi, Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 17 cơ sở kinh doanh, nhìn chung các cơ sở đều chấp hành đầy đủ các điều kiện kinh doanh. Trong lĩnh vực phân bón, thuốc BVTV, Thanh tra Sở đã thanh tra, kiểm tra 25 cơ sở sản xuất, kinh doanh. Các cơ sở kinh doanh đều đảm bảo đúng quy định của pháp luật về kho, kệ trưng bày và bảo quản sản phẩm. Địa điểm cửa hàng buôn bán thuốc BVTV khu vực dịch vụ ăn uống, trường học, bệnh viện.

Nhìn chung các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản, thuốc thú y - thủy sản, thuốc BVTV và phân bón trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đều chấp hành tốt việc đăng ký kinh doanh trước khi hoạt động.

Đa số cơ sở buôn bán các loại thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thuốc thú y, thuốc BVTV và phân bón còn hạn sử dụng, có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam; có nhãn mác, số lô, ngày sản xuất và hạn sử dụng theo quy định; không có dấu hiệu sử dụng kháng sinh, hóa chất cấm trong thức ăn, thuốc thú y...

Về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thuốc thú y - thủy sản, thuốc BVTV và phân bón, qua lấy mẫu phân tích có 49/53 mẫu đạt chất lượng theo quy định, chiếm tỷ lệ 92,45%; có 4/53 mẫu không đạt chất lượng theo quy định, chiếm tỷ lệ 7,55%.

Thanh tra Sở NN&PTNT đã lập biên bản vi phạm hành chính và Chánh Thanh tra Sở đã ban hành quyết định xử phạt 5 trường hợp, với tổng số tiền phạt 25 triệu đồng.

Thanh tra Sở đề nghị Chi cục Thủy sản, Chi cục Trồng trọt và BVTV, Chi cục Chăn nuôi và Thú ý tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực quản lý cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là đối với các đại lý cấp 2, các hộ kinh doanh trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố để các cơ sở biết và chấp hành.

Đồng thời tăng cường công tác quản lý, kiểm tra để hạn chế tình trạng vi phạm của các cơ sở sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thuốc thú y, thuốc BVTV và phân bón, đảm bảo chất lượng hàng hóa khi đến người tiêu dùng.

Đối với các cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thuốc thú y - thủy sản, thuốc BVTV và phân bón, Thanh tra Sở đề nghị tiếp tục thực hiện tốt và đầy đủ các chế độ đăng ký, điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh. Chấp hành việc kinh doanh các loại thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thuốc thú y - thủy sản, thuốc BVTV và phân bón có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam, đã được công bố tiêu chuẩn chất lượng; kinh doanh hàng hóa đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đã công bố.

Bên cạnh đó, lưu trữ đầy đủ hồ sơ công bố các loại thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc BVTV và phân bón mà cơ sở kinh doanh tại cửa hàng kinh doanh. Đối với việc khi mua hàng hóa cần kiểm tra việc ghi nhãn tiếng Việt theo quy định của pháp luật, yêu cầu các nhà sản xuất, nhập khẩu thực hiện kiểm soát chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, nhập khẩu và gửi đầy đủ hồ sơ công bố chất lượng hàng hóa các loại thức ăn chăn nuôi, thủy sản, thuốc thú y, thuốc BVTV và phân bón.

Khánh Anh