Ông Vũ Quang, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái cho biết, đây là cuộc thanh tra được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1061 ngày 16/6/2023. Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2022 đến thời điểm ban hành quyết định thanh tra, nếu có nội dung liên quan đến trước thời kỳ thanh tra, có thể kiểm tra để làm rõ. 

Thời hạn thanh tra 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ theo chế độ). Tùy theo tình hình cụ thể có thể mở rộng hoặc rút ngắn thời hạn thanh tra nêu trên theo quy định của Luật Thanh tra.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra theo Thông tư số 06 ngày 1/10/2021 cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo nội dung thanh tra đã được phê duyệt, công tâm, khách quan, khoa học, thực hiện đúng quy chế làm việc, quy chế phát ngôn, thực hiện nghiêm quy định không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Đồng thời đề nghị, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ngòi Lao tiến hành bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra và gửi báo cáo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra.

Trưởng đoàn Thanh tra đã nêu những nội dung chính của cuộc thanh tra; phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn, thành viên đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; các hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình thanh tra được quy định trong Luật Thanh tra; thống nhất cách thức, phương pháp làm việc, mối quan hệ giữa đối tượng thanh tra và đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra.

Thay mặt Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ngòi Lao, ông Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch kiêm Giám đốc đã báo cáo tóm tắt kết quả việc quản lý, sử dụng đất đai và tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ngòi Lao giai đoạn từ năm 2022 đến nay. Đồng thời, ông Khoa cũng đề nghị các bộ phận trực thuộc tiếp tục rà soát kỹ các nội dung theo đề cương thanh tra để cung cấp bổ sung cho đoàn thanh tra kịp thời, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan cung cấp theo yêu cầu.

Bùi Bình