Báo cáo tại cuộc họp, Phó Tổng Biên tập Lê Thế Chiến cho biết, trong 11 tháng qua, Tạp chí Thanh tra đã xuất bản được 11 số tạp chí in theo đúng kế hoạch, đúng kỳ hạn; đăng tải được hơn 3.100 tin, bài trên tạp chí điện tử.

Nội dung các bài viết luôn bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo TTCP, Tổng Thanh tra, TTCP và ngành Thanh tra năm 2023.

Chú trọng sản xuất tin, bài theo đúng tôn chỉ, mục đích; đăng tải nhiều bài viết cập nhật các văn bản luật và dưới luật về các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC).

Ngoài ra, lãnh đạo đơn vị còn chú trọng đến việc sản xuất tin, bài thực hiện tuyên truyền theo các chuyên đề như: Góc nhìn thanh tra đối với quản lý thị trường trái phiếu doanh nghiệp; phòng, chống rửa tiền; phản ánh, đánh giá về kinh doanh vốn, tài sản Nhà nước; góc nhìn thanh tra về hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn, tài sản của doanh nghiệp Nhà nước; công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC với các bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2020 - 2023; xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch, hiệu quả; PCTNTC của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2020 - 2023; kết quả xây dựng, triển khai, thực hiện hiện kế hoạch thanh tra; kết luận thanh tra và xử lý sau thanh tra; góc nhìn thanh tra về đánh giá hoạt động tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn; góc nhìn thanh tra về hoạt động quản lý, khai thác khoáng sản, tài nguyên môi trường tại các địa phương… 

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: TH

Bên cạnh kết quả đạt được, Tạp chí Thanh tra cũng gặp những khó khăn hạn chế như: Trong khi đi tác nghiệp, phóng viên tới làm việc trực tiếp, các cơ quan đơn vị không cung cấp thông tin kịp thời nên thiếu tư liệu để viết bài; lực lượng phóng viên, biên tập viên kiêm nhiệm nên đôi khi việc triển khai công việc còn gặp nhiều khó khăn; việc tìm kiếm các đối tác phát hành còn gặp nhiều khó khăn …

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tạp chí Thanh tra tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác, đẩy mạnh tuyên truyền theo Kế hoạch 2324/KH-TTCP của Tổng Thanh tra về công tác tuyên truyền công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTNTC; tích cực tuyên truyền về kết quả hoạt động của ngành Thanh tra nói chung và TTCP nói riêng; tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền của tạp chí in, tạp chí điện tử và các ấn phẩm khác trên tinh thần bám sát và thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra; xuất bản Tạp chí Thanh tra đúng kỳ, bám sát kết hoạch đề ra.

Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ; thực hiện việc tổng kết đánh giá viên chức, người lao động, bình xét thi đua khen thưởng cuối năm đảm bảo khách quan, đúng quy định; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; làm tốt thi đua khen thưởng; chăm lo, tạo điều kiện để đẩy mạnh các hoạt động của công đoàn, đoàn thanh niên, chi bộ; thường xuyên quán triệt, nâng cao trách nhiệm viên chức, người lao động trong việc gương mẫu thực hiện chủ trương; chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan;…

Tạp chí Thanh tra cũng kiến nghị lãnh đạo TTCP tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ đơn vị hoàn thành nhiệm vụ trong năm tới; chỉ đạo các cục, vụ, đơn vị quan tâm cung cấp thông tin cho phóng viên được tiếp cận tài liệu, báo cáo của ngành không thuộc diện tài liệu mật; phối hợp trao đổi thông tin tài liệu liên quan đến báo cáo kết quả hoạt động thanh tra, giải quyết KNTC và PCTNTC; xử lý sau thanh tra của TTCP, thanh tra các bộ, ngành, địa phương…

Sau khi nghe các ý kiến tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Cường ghi nhận, đánh giá kết quả công tác cũng như tinh thần đoàn kết của tập thể Tạp chí Thanh tra trong thời gian qua.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Cường đề nghị, Tạp chí Thanh tra chủ động phối hợp với các cục, vụ nhằm cung cấp thông tin kịp thời. Đội ngũ phóng viên cần phải tăng cường nghiệp vụ, chủ động trong công tác và lưu ý ranh giới giữa các thông tin khai thác tuyên truyền và thông tin mật. Nâng cao chất lượng các bài viết chuyên sâu, bám sát tôn chỉ, mục đích kế hoạch tuyên truyền của TTCP.

“Với trách nhiệm được giao, tôi sẽ luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với các đồng chí, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Phó Tổng Thanh tra nói.

Thái Hải