Đề án sử dụng tài sản công chưa được phê duyệt

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh đang quản lý, sử dụng mặt bằng số 2-4 đường Lê Đại Hành, phường 15, quận 11 và mặt bằng số 257 đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1. Đơn vị quản lý và khai thác mặt bằng dưới 2 hình thức là tự tổ chức kinh doanh; cho cá nhân, tổ chức thuê mặt bằng để kinh doanh theo hợp đồng có thời hạn.

Để thực hiện việc cho thuê mặt bằng, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao xây dựng kế hoạch đấu giá tài sản công vào mục đích cho thuê làm dịch vụ, thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và thông tin đấu giá tài sản công lên cổng thông tin đấu giá của Bộ Tài chính. Tổng số tiền thu được từ việc cho thuê mặt bằng trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm là hơn 2,5 tỷ đồng.

Qua thanh tra cho thấy, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao có xây dựng đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị vào mục đích cho thuê, trình Sở Văn hóa và Thể thao (ngày 16/6/2020). Tuy nhiên, đến nay đề án vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Tại địa chỉ số 257 đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, diện đất đơn vị phải nộp tiền thuê đất là 100m2. Theo Thông báo số 32563/TB-CCTQ1 ngày 31/8/2022 của Chi cục Thuế quận 1, số tiền thuê đất phải nộp từ năm 2019 đến 31/12/2022 là hơn 1 tỷ đồng. Đến ngày 28/4/2023, tiền thuê đất còn phải nộp là hơn 361 triệu đồng.

Tại trụ sở của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, số 2-4 đường Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, diện tích đất phải nộp tiền thuê đất khoảng 2.800m2.

Theo Thông báo số 66045/TB-CCT ngày 9/8/2023 của Chi cục Thuế quận 11, số tiền thuê đất và các khoản chậm nộp, cưỡng chế đến ngày 31/7/2023 là hơn 2,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo Thông báo số 8906/TB-CT ngày 13/12/2022 của Cục Thuế TP về số tiền nợ thuế, chậm nộp xử phạt vi phạm hành chính là hơn 27,5 tỷ đồng. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao đã báo cáo là khoản nợ ngân sách của Câu lạc bộ Thể thao Phú Thọ chuyển sang trung tâm, nhưng đến nay vẫn chưa có hướng giải quyết. (Báo cáo số 78/BC-TTTTTP-HCTH ngày 31/8/2023).

Một số nội dung thanh toán chưa đúng quy định

Ngày 8/3/2022, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Quyết định số 497/QĐ-SVHTT về kế hoạch tập huấn và thi đấu các giải thể thao trong nước và các giải thể thao quốc tế.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể theo đã ban hành 40 quyết định cử huấn luyện viên, vận động viên tham gia các giải thi đấu trong nước; 17 quyết định cử huấn luyện viên, vận động viên tham gia các giải thi đấu quốc tế; cử 23 đoàn đi tập huấn trong nước và 3 đoàn đi tập huấn tại Hàn Quốc.

Đoàn thanh tra chọn một số chứng từ đề nghị quyết toán đi tập huấn và thi đấu trong năm 2022 nhận thấy, một số nội dung thanh toán chưa đúng quy định, thời gian quyết toán còn chậm theo quy định tại Thông tư số 102/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính. Hầu hết các đoàn đi tập huấn tại nước ngoài chưa đảm bảo thời hạn quyết toán theo quy định…

Các nội dung thanh toán tiền ăn, tiền nước uống, tiền dinh dưỡng, tiền công được hưởng chênh lệch đối với các giải thi đấu trong nước; tiền tiêu vặt (tập huấn thi đấu nước ngoài) hầu hết sử dụng tiền mặt để chi cho huấn luyện viên, vận động viên, hậu cần, y sĩ, săn sóc viên, là thực hiện chưa đúng quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018...

Từ những nội dung nêu trên, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao kiến nghị Giám đốc Sở chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những tồn tại, thiếu sót; tăng cường công tác kiểm soát chi; chấn chỉnh công tác quyết toán sử dụng hóa đơn đúng quy định.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền thuê đất tại 2 địa điểm: Số 2-4 đường Lê Đại Hành, phường 15, quận 11 và số 257 đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1. Trung tâm có báo cáo, đề xuất về khoản nợ thuế hơn 27,5 tỷ đồng trình Giám đốc Sở báo cáo UBND TP có hướng giải quyết theo quy định, tránh phát sinh lãi nộp chậm.

Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao kiến nghị Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, nghị định hướng dẫn và các văn bản chỉ đạo; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo sở về các nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp khác khi quản lý, sử dụng mặt bằng để kinh doanh, liên doanh, liên kết, cho thuê theo quy định của pháp luật.

Cảnh Nhật