Về công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, theo Báo cáo số 92/BC-SCT, trong 6 tháng đầu năm 2022, trên toàn tỉnh Bình Thuận đã thành lập 20 đoàn thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành công thương quản lý.

Ở tuyến tỉnh, phối hợp tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ hội Xuân 2022 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tiến hành kiểm tra 24 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Qua kiểm tra, phát hiện và xử lý 2 cơ sở vi phạm về không bố trí riêng biệt theo quy định của pháp luật về nơi bảo quản nguyên liệu, thành phẩm, sơ chế, chế biến, đóng gói, nhà vệ sinh, rửa tay, thay đồ bảo hộ và các khu vực phụ trợ liên quan theo quy định. Số tiền xử phạt hành chính và thu nộp ngân sách Nhà nước là 12 triệu đồng.

Phối hợp tham gia đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế chủ trì tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong “Tháng Hành động vì an toàn thực phẩm”, tiến hành kiểm tra đối với 23 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Kết quả, phát hiện và xử lý 3 cơ sở vi phạm. Số tiền xử phạt hành chính và thu nộp ngân sách Nhà nước là 24 triệu đồng.

Ở tuyến huyện, Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Kinh tế - Tài chính các huyện, thị xã, TP trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã chủ trì, phối hợp tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành tuyến huyện, thị xã, TP do ngành Y tế và lực lượng quản lý thị trường chủ trì, tiến hành kiểm tra 212 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Công thương quản lý. Kết quả không có cơ sở vi phạm.

Trong quá trình thanh, kiểm tra, các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành đã kết hợp công tác tuyên truyền các quy định về an toàn thực phẩm đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, góp phần nâng cao ý thức của cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh, từ đó chấp hành đúng các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Trần Thọ