Sau 1 tháng học tập trung tại Trường Cán bộ Thanh tra, các học viên đã được nghiên cứu nhiều chuyên đề liên quan đến kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng.

Ngoài ra, các giảng viên đã cung cấp cho các học viên một số nội dung nghiệp vụ gắn với vị trí, vai trò là trưởng đoàn thanh tra trong quá trình tổ chức thực hiện một cuộc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng…

Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện được Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học. Trong đó có 46 học viên đạt loại giỏi, 88 học viên đạt loại khá. 20 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và  công tác của lớp được Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra khen tặng.

Chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa học, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra Nguyễn Viết Thạch ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các học viên.

Nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của khóa học, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra bày tỏ tin tưởng những kiến thức mà các học viên được nghiên cứu và học tập tại Trường sẽ  được vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị.

Phương Anh