Các vấn đề khác như sự hiểu lầm giữa người dân và các cơ quan an ninh cũng đã được thảo luận.

Cuộc họp an ninh quốc gia được tổ chức lại sau 2 năm bị đình trệ vì đại dịch COVID-19.

Cuộc họp này giúp các cơ quan chính quyền địa phương, các bộ và cơ quan an ninh khác nhau tập hợp lại để thảo luận về chiến lược giải quyết những vấn đề xã hội ở Rwanda, trong đó có tham nhũng.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Chính quyền địa phương Rwanda, ông Jean-Marie Vianney Gatabazi cho rằng, cần tổ chức cuộc họp để giải quyết những chướng ngại đang cản trở sự phát triển của đất nước.

Ông nói: “Kể từ khi COVID-19 dịu đi nhờ vào nỗ lực của các nhà lãnh đạo đất nước, chúng tôi nhận thấy cần phải ngồi lại và xem xét tình hình an ninh đất nước mình, nhìn nhận xem vấn đề nằm ở đâu và tìm ra giải pháp thông qua quan hệ hợp tác”.

Ông cảm ơn tất cả các cơ quan an ninh bởi công việc hàng ngày của họ đã và đang góp phần bảo vệ an ninh chung của Rwanda.

Ông Jean Bosco Kabera, Người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Rwanda nói rằng, đây là một cuộc họp rất quan trọng vì nó đưa cơ quan quản lý trung ương và các cơ quan an ninh cùng nhau thảo luận về các quy chế an ninh, an ninh con người cùng những vấn đề khác.

Ông Kabera cho biết báo cáo sẽ được công bố để xem xét tình trạng an ninh ở Rwanda.

Ông nói: “Ngay cả khi vấn đề bảo mật đã đang được củng cố mạnh mẽ, việc ngồi lại, phân tích và đưa ra những cải thiện vẫn là một điều cần thiết”.

Ông cho rằng hội nghị những người đứng đầu chính phủ Khối Thịnh vượng chung 2022 (CHOGM) diễn ra vào tháng tới cũng cần đưa ra phương án giải quyết những vấn đề an ninh và các kế hoạch được thông qua sẽ được Cảnh sát Quốc gia Rwanda công bố.

Khánh Linh (Theo The New Times)