Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, ngày 24/8/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Quyết định số 716 về thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy, trên cơ sở sáp nhập Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh và Phòng Nội chính - Tiếp dân của Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai.

10 năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai thực hiện hiệu quả vai trò tham mưu, đề xuất giúp Tỉnh ủy lãnh đạo những vấn đề về công tác nội chính; xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về công tác nội chính; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính. 

Trong công tác đấu tranh với tội phạm tham nhũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án tham nhũng kinh tế, chức vụ được dư luận quan tâm. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đôn đốc đưa ra khỏi diện theo dõi 29 vụ án, vụ việc; chỉ đạo, xử lý 23 vụ án, vụ việc đơn, thư khiếu nại kéo dài được dư luận quan tâm theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Trong 10 năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai đã phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện 8 cuộc rà soát, 2.650 kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị kiểm toán nhà nước.

Qua rà soát, phát hiện sai phạm về kinh tế gần 1,9 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 1.500 m2 đất; xử phạt vi phạm hành chính 2 tỷ 273 triệu đồng; xử lý trách nhiệm 834 tổ chức, 458 cá nhân.

Để công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai ban hành 2 đề án quan trọng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngoài ra, cũng tham mưu ban hành Quy định số 01 về việc mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng và Quy định số 02 của UBND tỉnh về cơ chế bảo vệ người thực hiện và người thân thích của người thực hiện phản ánh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật và đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đặc biệt, tháng 6/2022, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lào Cai chính thức thành lập, thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh trong cuộc chiến với tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, dù bất kể người đó là ai”.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Lào Cai đã trao tặng Ban Nội chính Tỉnh ủy bức trướng với dòng chữ "Trung thành, liêm chính, bản lĩnh, tận tụy, sáng tạo".

Nam Dũng